بیانیه فتوایی معظم له در باره داد و ستدهای مالی انتخاباتی

|   فتواها

علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله با صدور بیانیه ای به سلسله ای از استفتائات پیرامون اموال انتخاباتی و موضع شرع در قبال این اموال چه...

ادامه

پاسخ معظم له به استفتاي نمايندگان پارلمان عراق پيرامون توافق امنيتي با آمريکا

|   فتواها

در پي استفتاي جمعي از نمايندگان پارلمان عراق از علامه مرجع آيت الله العظمي سيد محمد حسين فضل الله پيرامون توافق امنيتي با آمريکا، معظم له چنين پاسخ...

ادامه

فتواي معظم له مبني بر حرمت تعرض بدني، تجاوز جنسي، ظلم و ستم به کارگران

|   فتواها

علامه مرجع سيد محمد حسين فضل الله به وجود خلل اجتماعي و تربيتي و شرعي و قانوني در تعامل با کارگران خارجي در منازل و نهادها اشاره کردند و فرمودند که در...

ادامه

فتوای معظم له در حرمت آسیب زدن به مراکز و نهادهای مراقبتی و پزشکی و آموزشی

|   فتواها

در پی تماس تعداد از نهادها و مراکز مراقبتی و پزشکی و آموزشی در بیروت و عرمون با علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله و خواهش تعداد از...

ادامه

فقه شعائر

|   فتواها

* موضع شرع نسبت به گريه بر امام حسين(ع) و فرزندان و يارانش در عاشورا چيست؟

ادامه

حرمت ختنه کردن دختران

|   فتواها

علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله در پاسخ به استفتاآت گوناگون پیرامون موضع اسلام در قبال ختنه کردن دختران، پاسخ دادند:

ادامه

فتوای معظم له راجع به وجوب شرکت در همه پرسی قانون اساسی عراق

|   فتواها

علامه مرجع حضرت آيت الله العظمی سيد محمد حسين فضل الله در پاسخ به استفتای جمعی از مردم عراق پيرامون مسأله مشاركت در همه پرسی قانون اساسی عراق، به...

ادامه