خطبه جمعه، 18 بهمن ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 11 صفر 1430هـ برابر با 18 بهمن 1387 برابر با 6/2/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: تربیت و مواظبت نبوی / امام حسن(ع) مجموعه ای از اخلاقیات مکتبی /...

ادامه

خطبه جمعه، 19 مهر ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 10 شوال 1429هـ برابر با 10/10/2008م

 

مطالب مهم خطبه اول: توانمنديهاي عقل و هوي / حجيت عقل / عاطفه منفي / گمراهي هواي نفس.

مطالب مهم خطبه...

ادامه

خطبه جمعه، 26 مهر ماه 87

|   خطبه های جمعه

17شوال 1429هـ برابر با 17/10/2008م

 

مطالب مهم خطبه اول: فساد جامعه / فساد انسان اختياري است / پيامدهاي رواني و اجتماعي فساد / مسؤوليت بخشندگي. ...

ادامه

خطبه جمعه، 25 بهمن ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 18 2صفر 1430هـ برابر با 25 بهمن 1387 هـ و 13/2/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: علم امام رضا(ع) / عبادت و تقوای امام رضا(ع) / حدیث سلسلة الذهب و...

ادامه

خطبه جمعه، 2 اسفند ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 25 صفر 1430 هـ برابر با 2 اسفند 1387 هـ و 20/2/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: اسلام رسالت زندگی / رسالت التزام به قضیه است / آمادگی برای دیدار...

ادامه

خطبه جمعه، 9 اسفند ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 2 ربیع الاول 1430 هـ برابر با 9 اسفند 1387 هـ و 27/2/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: یهود در مدینه / ائتلاف یهودیان با قریش / پیروزی اسلام با ضربه...

ادامه

خطبه جمعه، 16 اسفند ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 9 ربیع الاول 1430 هـ برابر با 16 اسفند 1387 هـ و 6/3/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: نقش تبلیغی امام حسن عسکری(ع) / تقدیر دشمنان از آن حضرت /...

ادامه

خطبه جمعه، 23 اسفند ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 16 ربیع الاول 1430هـ برابر با 23 اسفند 1387 هـ و 13/3/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: پیامبر، گواهی بر امت / پیامبر جهانی و رسالت برای زندگی /...

ادامه

خطبه جمعه، 30 اسفند ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 23 ربیع الاول 1430 هـ برابر با 30 اسفند 1387 هـ و 20/3/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: صادق(ع) تداوم رسالت / استاد مذاهب و علما / از آموزه های...

ادامه

خطبه جمعه، 7 فروردین ماه 88

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 30 ربیع الاول 1430 هـ برابر با 7 فروردین 1388 و 27/3/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: صبر در برابر بلا / مفهوم بلا / صبر رسول خدا در برابر چالشها /...

ادامه