خطبه جمعه، 6 دی ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 28 ذی الحجة 1429 هـ برابر با 26/12/2008م

 

مطالب مهم خطبه اول: ولادت معجزه / نقش اعجازی عيسي(ع) / عيسی کلمه حق و پيامبر / توجه به اخلاق و...

ادامه

خطبه جمعه، 13 دی ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 5 محرم 1430 هـ برابر با 2/1/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: هجرت و آغاز تاريخ اسلامي / امام حسين(ع) بيعت با يزيد را نفی می نمايد / مرحله تبليغی در...

ادامه

خطبه جمعه، 20 دی ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 12 محرم 1430 هـ برابر با 20/10/1387 هـ و 9/1/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: فساد ساخته دست انسان است / مسؤوليت تغيير و اصلاح / معطل گذاشتن حق و...

ادامه

خطبه جمعه، 27 دی ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 19 محرم 1430 هـ برابر با 27 دی 1387 هـ و 16/1/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: روش عدالت / ظلم ساخته انسان است / انواع ظلم.

مطالب مهم خطبه دوم:...

ادامه

خطبه جمعه، 4 بهمن ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 26 محرم 1430هـ برابر با 4 بهمن 1387 هـ و 23/1/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: جایگاه اجتماعی امام زین العابدین(ع) / از فاجعه کربلا تا اسارت / نقش...

ادامه

خطبه جمعه، 11 بهمن ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 5 صفر 1430 هـ برابر با 11 بهمن 1378 برابر با 30/1/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: ارزش راستگویی / جاهای راستگویی و پیامدهای آن / راستگویی در قرآن...

ادامه

خطبه جمعه، 18 بهمن ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 11 صفر 1430هـ برابر با 18 بهمن 1387 برابر با 6/2/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: تربیت و مواظبت نبوی / امام حسن(ع) مجموعه ای از اخلاقیات مکتبی /...

ادامه

خطبه جمعه، 19 مهر ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 10 شوال 1429هـ برابر با 10/10/2008م

 

مطالب مهم خطبه اول: توانمنديهاي عقل و هوي / حجيت عقل / عاطفه منفي / گمراهي هواي نفس.

مطالب مهم خطبه...

ادامه

خطبه جمعه، 26 مهر ماه 87

|   خطبه های جمعه

17شوال 1429هـ برابر با 17/10/2008م

 

مطالب مهم خطبه اول: فساد جامعه / فساد انسان اختياري است / پيامدهاي رواني و اجتماعي فساد / مسؤوليت بخشندگي. ...

ادامه

خطبه جمعه، 25 بهمن ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 18 2صفر 1430هـ برابر با 25 بهمن 1387 هـ و 13/2/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: علم امام رضا(ع) / عبادت و تقوای امام رضا(ع) / حدیث سلسلة الذهب و...

ادامه