خطبه جمعه، 14 فروردین ماه 88

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 7 ربیع الثانی 1430 هـ برابر با 14 فروردین 1388 هـ و 3/4/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: معنای استقامت / طغیان و پیامدهای آن / عبادت خداوند و پرهیز...

ادامه

خطبه جمعه، 21 فروردین ماه 88

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 14 ربیع الثانی 1430 هـ برابر با 21 فروردین 1388 هـ و 10/4/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: ملازمت مسالمت و ایمان / اذیت کردن با ایمان منافات دارد /...

ادامه

خطبه جمعه، 28 فروردین ماه 88

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 21 ربیع الثانی 1430 هـ برابر با 28 فروردین 1388 هـ و 17/4/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: اخلاق پیامبرانه / اخلاق نیکو / از جمله خلقیات نیکو / ...

ادامه

خطبه جمعه، 4 اردیبهشت ماه 88

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 28 ربیع الثانی 1430 هـ برابر با 4 اردیبهشت 1388 هـ و 24/4/2009م

خطبه اول: اسلام دین رسالتها / شرک در طاعت / پیام توحید / توحید عملی / عمل هم...

ادامه

خطبه جمعه، 11 اردیبهشت ماه 88

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 4 جمادی الاولی 1430هـ برابر با 11 اردیبهشت 1388 هـ و ا/5/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: روز کارگر؛ بزرگداشت کارگر فداکار / احادیث پیامبر(ص) و...

ادامه

خطبه جمعه، 18 اردیبهشت ماه 88

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 13 جمادی الاولی 1430 هـ برابر با 18 اردیبهشت 1388 هـ و 8/5/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: دنیا مزرعه آخرت است / مراقبت خداوند بر اعمال / محاسبه...

ادامه