خطبه جمعه، 12 مهر ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 4 شوال 1429هـ برابر با 3 / 10 / 2008م

 

 

 

مطالب مهم خطبه اول: صبر در بلا / روزه تبلور صبر بدنی است / پاداش صبر / صبر، سر ایمان است / سفارش...

ادامه

خطبه جمعه، 3 آبان ماه 87

|   خطبه های جمعه

مطالب مهم خطبه اول: آزادي همان عبوديت پروردگار است / قدرت منبع عزت است / امام صادق(ع) و فرهنگ گفتگو / امام صادق(ع) مدرسه علم و وحدت.

مطالب مهم خطبه...

ادامه

خطبه جمعه، 10 آبان ماه 87

|   خطبه های جمعه

مطالب مهم خطبه اول: اخلاق پيامبر(ص) / عصمت ذاتي پيامبر / اصل شورا / ويژگي مشاور.

مطالب مهم خطبه دوم: فلسطين در منگنه تروريسم دولت و تروريسم شهرک...

ادامه

خطبه جمعه، 17 آبان ماه 87

|   خطبه های جمعه

مطالب مهم خطبه اول: امامت امام رضا(ع) / فرمايشات امام رضا(ع) در باره فضيلت قرآن / تواضع مكتبي امام رضا(ع) / امام رضا(ع) و ولايت عهدي.

مطالب مهم خطبه...

ادامه

خطبه جمعه، 24 آبان ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 16 ذي القعده 1429 هـ برابر با 14/11/2008م

 

مطالب مهم خطبه اول: علت تحريم نوشيدن شراب / شراب کليد بديهاست / مواد مخدر، آفت ويرانگر.

مطالب مهم...

ادامه

خطبه جمعه، 1 آذر ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 23 ذي القعدة 1429 هـ برابر با 21/11/2008م

 

مطالب مهم خطبه اول: جمود فکري / درگيري فکري پيامبران با امتها / حجيت عقل.

مطالب مهم خطبه دوم:...

ادامه

خطبه جمعه، 8 آذر ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 30 ذی القعدة 1429 هـ برابر با 28/11/2008م

 

مطالب مهم خطبه اول: نزديکی به خداوند با عقل / جزئيات نزديکی به خداوند.

مطالب مهم خطبه دوم: غزه،...

ادامه

خطبه جمعه، 29 آذر ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 21 ذي الحجة 1429 هـ برابر با 19/12/2008م

 

مطالب مهم خطبه اول: ولايت علي(ع) / علي(ع) تجسم حق / واگذاشتن خلافت براي مصلحت اسلام / ويژگيهاي حاکم...

ادامه

خطبه جمعه، 6 دی ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 28 ذی الحجة 1429 هـ برابر با 26/12/2008م

 

مطالب مهم خطبه اول: ولادت معجزه / نقش اعجازی عيسي(ع) / عيسی کلمه حق و پيامبر / توجه به اخلاق و...

ادامه

خطبه جمعه، 13 دی ماه 87

|   خطبه های جمعه

بيروت؛ 5 محرم 1430 هـ برابر با 2/1/2009م

 

مطالب مهم خطبه اول: هجرت و آغاز تاريخ اسلامي / امام حسين(ع) بيعت با يزيد را نفی می نمايد / مرحله تبليغی در...

ادامه