خطبه جمعه، 16 فروردین ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 27 ربیع الاول 1429ه‍ برابر با 4 / 4 / 2008م

 

 

 

مطالب مهم خطبه اول: پیامبر تبلیغ و تشریع / حق مسلمان بر برادر مسلمان / احساس مسؤولیت در بین...

ادامه

خطبه جمعه، 23 فروردین ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 5 ربیع الثانی 1429ه‍ برابر با 11 / 4 / 2008م

 

 

 

مطالب مهم خطبه اول: جاودانگی علم علی (ع) / مواعظ ارشادی امیر المؤمنین (ع).

 

مطالب مهم...

ادامه

خطبه جمعه، 30 فروردین ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 12 ربیع الثانی 1429ه‍ برابر با 18 / 4 / 2008 م

 

 

 

مطالب مهم خطبه اول: مسؤولیت اندیشه و وابستگی/ موضع پیروی شدگان در قبال پیروان / گفتگوی...

ادامه

خطبه جمعه، 6 اردیبهشت ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 19 ربیع الثانی 1429ه‍ برابر با 25 / 4 / 2008م

 

 

 

مطالب مهم خطبه اول: روش اسلامی و ایمانی / اسلام ریسمان خداوند است / مسؤولیت دعوت به سوی...

ادامه

خطبه جمعه، 13 اردیبهشت ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 26 ربیع الثانی 1429ه‍ برابر با 2 / 5 / 2008م

 

 

 

مطالب مهم خطبه اول: خبر و پیامدهای منفی آن / ویژگی‌های خبر رسان / خبر از ابزارهای فتنه...

ادامه

خطبه جمعه، 20 اردیبهشت ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 3 جمادی الاول 1429ه‍ برابر با 9/5/2008م

 

 

 

مطالب مهم خطبه اول: نفس در گرو عمل است / آزادی نفس با عمل صالح / قدرت وحدت و اخوت اسلامی.

...

ادامه

خطبه جمعه، 27 اردیبهشت ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 10 جمادی الاول 1429ه‍ برابر با 16 / 5 / 2008م

 

 

 

مطالب مهم خطبه اول: تقوای در عبادت / اخلاص برای خداوند در عمل / رسیدن به رضوان الهی با...

ادامه

خطبه جمعه، 3 خرداد ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 17 جمادی الاول 1429 ه‍ برابر با 23 / 5 / 2008م

 

 

 

مطالب مهم خطبه اول: نیکوکاری یک وظیفه اسلامی است / نصیحت روش رسالت‌های الهی است / دین...

ادامه

خطبه جمعه، 10 خرداد ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 24 جمادی الاول 1429ه‍ برابر با 30 / 5 / 2008م

 

 

 

مطالب مهم خطبه اول: ایمان اساس رستگاری است / تجلیات ایمان قلبی / توبه و تزکیه نفس.

...

ادامه

خطبه جمعه، 17 خرداد ماه 87

|   خطبه های جمعه

بیروت؛ 2 جمادی الثانی 1429ه‍ برابر با 6 / 6 / 2008م

 

 

 

مطالب مهم خطبه اول: زیان آشکار / فتنه و بلا / التزام به درستی / موانع نائل شدن به رضوان...

ادامه