خطبه جمعه، 13 مرداد ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: وصیت امام رضا(ع) به فرزندش امام جواد(ع) / نسبت به فرزندان خود مسئول هستیم / ذخیره دنیا و آخرت.

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان، موفقیت...

ادامه

خطبه جمعه، 6 مرداد ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: آغاز دعوت توحید / استدلال / ایستادگی در برابر نمرود / تثبیت پایه های توحید.

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان بر تروریسم پیروز می شود /...

ادامه

خطبه جمعه، 30 تیر ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: زمانه امام صادق(ع) / آیا تفقه مخصوص علماست؟ / مواردی از رفتارهای انسانی امام / ارتباط با دیگران.

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان، تصویب...

ادامه

خطبه جمعه، 23 تیر ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: مسئولیت سخن / نظارت بر زبان / نقشه راه سخن / آثار و پیامدهای کلام خوب / به کلام خوب نیاز داریم.

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان، بحران...

ادامه

خطبه جمعه، 16 تیر ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: خطرناک ترین چالش ها / شیطان بر چه کسانی سلطه دارد؟ / چگونه با شیطان مقابله کنیم؟ / اول، محاسبه نفس.

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان، صف...

ادامه

خطبه جمعه، 9 تیر ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: بزرگ‌تر از حرمت کعبه / پیامدهای هتک حرمت مؤمن / با خطای برادر مؤمن خود چگونه برخورد کنیم؟ / حراست مؤمن توسط خداوند.

مطالب مهم...

ادامه

خطبه جمعه، 2 تیر ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: آخرین ساعات ماه رمضان / چه دستاوردی از ماه رمضان داشته‌ایم؟ / آیا در زمره روزه‌داران قرار گرفته‌ایم؟ / نباید دستاوردهای ماه رمضان...

ادامه

خطبه جمعه، 26 خرداد ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: فضیلت احیای دهه آخر / شب قدر کدام شب است؟ / چرا این شب، شب قدر نامیده شده است؟ / نشانه‌های قبولی اعمال.

مطالب مهم خطبه دوم:...

ادامه

خطبه جمعه، 19 خرداد ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: حسن(ع) تحت توجهات پیامبر(ص) / در برابر معاویه / امام بردبار / اقتدا به امام حسن(ع)

مطالب مهم خطبه دوم: تروریسم ایران را هدف قرار...

ادامه

خطبه جمعه، 12 خرداد ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: اهمیت صله رحم / تشویق به صله رحم / انواع صله رحم / صله رحم چه فایده‌ای دارد؟

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان، قانون جدید انتخابات /...

ادامه