خطبه جمعه، 20 مهرماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: نعمت زبان / تأثیر سخن / نظارت بایسته / نقشه راه / اثر حرف خوب.

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان در معرض فروپاشی / مولدهای برق و ناتوانی...

ادامه

خطبه جمعه، 13 مهرماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: دعا، روش مبارزه و تربیت / مقابله عملی / دعا ابزار آگاه سازی امت اسلامی / مبارزه منفی / بیداری امت اسلامی / آیا ما به وظیفه خود عمل...

ادامه

خطبه جمعه، 6 مهرماه 1397

|   خطبه های جمعه

مطالب مهم خطبه اول: دروغ، گناه بزرگی است / دروغ بستن به خداوند جنایت است / مطمئن شدن از احادیث.

مطالب مهم خطبه دوم: رکود سیاسی در لبنان / سازمان ملل...

ادامه

خطبه جمعه، 30 شهریورماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: معیار ایمان / نمونه‌هایی که در امتحان مردود شدند / نمونه‌های نورانی / آمادگی برای نبرد.

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان بدون دورنمای...

ادامه

خطبه جمعه، 23 شهریور ماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: مهم‌ترین نشانه‌های ایمان / ضمانت ساختن جامعه / خداوند پیشی گیرندگان را دوست دارد / اولین پیشی گیرندگان / باید ابتکار عمل را...

ادامه

خطبه جمعه، 16 شهریورماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: داستان مباهله / هویت مباهله کنندگان / جایگاه اهل بیت(ع)

مطالب مهم خطبه دوم: بحران ادامه‌دار / وضعیت خطرناک / تلاش برای پایان دادن...

ادامه

خطبه جمعه، 9 شهریورماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: روز غدیر / داستان منصوب کردن / علت اختلاف مسلمانان چیست؟ / روش حق مدار و عدالت محور / ولایت علی(ع) به چه معناست؟

مطالب مهم خطبه...

ادامه

خطبه جمعه، 2 شهریورماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: زیباسازی کجا رفته است؟ / تجاوز به قوانین چه اثراتی دارد؟

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان، بدون دولت / باید این جنگ بیهوده متوقف شود.

 

ادامه

خطبه جمعه، 26 مردادماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: وسایل ارتباطی / محدود شدن زندگی شخصی.

مطالب مهم خطبه دوم: اصلاحات به تشکیل دولت بستگی دارد / اساس، تغییر مردم است / دو مثال برای...

ادامه

خطبه جمعه، 19 مردادماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: ویژگی فرشتگان / نقش‌ها و وظایف متعدد / فرشتگان در احادیث / نقش فرشتگان در هنگام مرگ / چگونه از فرشتگان تشکر کنیم؟

مطالب مهم خطبه...

ادامه