خطبه جمعه، 16 آذرماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: عاطفه انسانی / اهمیت فروخوردن خشم / خشم نقیض عقل است / ریشه بدی‌ها / موانع خشم / خشم برای خدا و حق.

مطالب مهم خطبه دوم: چه کسانی...

ادامه

خطبه جمعه، 9 آذر ماه 1397

|   خطبه های جمعه

مطالب مهم خطبه اول: میلاد امام صادق(ع) / مکتب بازاندیشی / مبارزه با الحاد و بی‌دینی / روش منطقی و نرم / به زبان گفتگو نیاز داریم.

مطالب مهم خطبه دوم:...

ادامه

خطبه جمعه، 2 آذرماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: امت اسلام / داستان ثمامة / نمونه دیگر / اصل، اخلاق است / چگونه به پیامبر خدا وفادار باشیم؟

مطالب مهم خطبه دوم: بحران دشوار / یمن،...

ادامه

خطبه جمعه، 25 آبان‌ماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: جایگاه امام عسکری نزد مردم / ایفای نقش مکتبی به رغم رنج‌های بسیار / سفارش به مؤمنان / نصیحت رفیق.

مطالب مهم خطبه دوم: چنددستگی...

ادامه

خطبه جمعه، 18 آبان‌ماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: منطق بی‌طرفی / خطر سکوت / سکوت یا حرف زدن؟ / غیرتمندان و ارزشمداران کجایند؟

مطالب مهم خطبه دوم: بحران تشکیل دولت / چالش میان دولت...

ادامه

خطبه جمعه، 11 آبان‌ماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: سالروز وفات پیامبر خدا(ص) / معیار، عمل است / متفرق نشوید / عترت و کتاب خدا / نقدپذیری مسئولان / اخلاق عظیم / تجدید عهد با پیامبر...

ادامه

خطبه جمعه، 4 آبان ماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: اول – مسئولیت خانوادگی / دوم – همسایگی / سوم – مهار فرصت‌طلبان و زراندوزان / جامعه به این مهربانی نیاز دارد.

مطالب مهم خطبه دوم:...

ادامه

خطبه جمعه، 27 مهرماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: برجستگی و رنج‌ها / مواضع مکتبی / سخت‌گیری بر امام کاظم(ع) / مدارا با طاغوت‌ها معنا ندارد.

مطالب مهم خطبه دوم: در انتظار تشکیل...

ادامه

خطبه جمعه، 20 مهرماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: نعمت زبان / تأثیر سخن / نظارت بایسته / نقشه راه / اثر حرف خوب.

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان در معرض فروپاشی / مولدهای برق و ناتوانی...

ادامه

خطبه جمعه، 13 مهرماه 1397

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: دعا، روش مبارزه و تربیت / مقابله عملی / دعا ابزار آگاه سازی امت اسلامی / مبارزه منفی / بیداری امت اسلامی / آیا ما به وظیفه خود عمل...

ادامه