مصاحبه نشریه الافکار با علامه سید علی فضل الله

|   مصاحبه ها

"الافکار" همیشه در ماه رمضان با آن راحل بزرگ دیداری داشت. اما امسال این مهم را نتوانست. زیرا او در بین ما حضور نداشت. از این رو تصمیم گرفت که با فرزند...

ادامه

نکته اساسی در احیای عاشورا / گفتگو با معظم له (قدس سره)

|   مصاحبه ها

ایشان بر اهمیت فراوان عزاداری تأکید می دارد که با پیروزی انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی لبنان، دستاوردهای بی شماری را سبب گشته است. اما در عین حال دعوت...

ادامه

مصاحبه روزنامه لبنانی اللواء با علامه سید علی فضل الله

|   مصاحبه ها

وقتی که وارد بیت علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله می شوی، عظمت مکان تو را فرامی گیرد. نمی توانی نبود او را بپذیری. زیرا همه چیز به تو این را می گویند...

ادامه

مصاحبه روزنامه کویتی السیاسة با علامه سید علی فضل الله

|   مصاحبه ها

ایشان بر این عقیده هستند که منطقه با چالشهای بزرگی روبرو می باشد. این چالشها با تلاش برای از بین بردن قضیه فلسطین آغاز شده و به فضا سازی برای بروز...

ادامه

مصاحبه روزنامه کویتی النهار با علامه سید علی فضل الله

|   مصاحبه ها

روزنامه کویتی النهار درباره موضوعات مرتبط با جانشینی و مرجعیت و نهادها و آخرین تحولات لبنان و موضوعات دیگر مصاحبه ای را با علامه سید علی فضل الله...

ادامه

مصاحبه روزنامه کویتی الانباء با علامه سید علی فضل الله

|   مصاحبه ها

سخن امروز درباره علامه مرجع سید فضل الله است که چند هفته ای است به سوی پروردگارشان رحلت کرده است. هدف این است که این سؤال مطرح شود: سرنوشت روش نوگرایی...

ادامه

مصاحبه علامه سید علی فضل الله با روزنامه کویتی "الرأی"

|   مصاحبه ها

علامه سید علی فضل الله بر این عقیده هستند هر کسی که به یکی از همسران پیامبر (ص) اهانت می کند، در حقیقت به قرآن کریم و پیامبر اسلام (ص) اهانت کرده است.

ادامه

مصاحبه مجله اللواء با شیخ حسین الخشن

|   مصاحبه ها

مجله لبنانی اللواء در باره مرجعیت و وضعیت کنونی آن پس از رحلت علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله گفتگویی را با شیخ حسین الخشن ترتیب...

ادامه

مصاحبه روزنامه فرانسوی با معظم له پیرامون روز زن

|   مصاحبه ها

به مناسبت روز جهانی زن، روزنامه فرانسوی مصاحبه مفصلی را با علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله ترتیب داد. در این مصاحبه به موضوعات...

ادامه

مالکیت فکری از نظر قانون و شرع

|   مصاحبه ها

دیدگاه فقهی معروف بین فقها خصوصاً فقهای مسلمان شیعه این است که آنان مالکیت فکری را قبول ندارند و این مسأله در بحثهای فقهی آنان مطرح نبوده است.

ادامه