مصاحبه شبکه ماهواره ای القدس با معظم له

|   مصاحبه ها

پیگیری ما از کنفرانسهایی که آمریکا رهبری کرده و بعضی از اعراب پای در رکاب آن نهاده اند، نشان می دهد که دنیای غرب یهودی است البته نه به معنای دینی بلکه...

ادامه

مصاحبه روزنامه الانباء با معظم له

|   مصاحبه ها

ما برای وحدت اسلامی تلاش می کنیم. زیرا می بینیم که تنها گزینه ای که می تواند از یک و نیم میلیارد مسلمان امت واحده بسازد وحدت اسلامی است.

ادامه

مصاحبه مجله لبنانی الشراع با معظم له / بخش 15

|   مصاحبه ها

در این بخش از گفتگو به موضوع عناوین مهم اقتصاد اسلامی، با توجه به بحرانی که اکنون سرمایه داری با آن روبرو می باشد و نظام سوسیالیسم هم دچار فروپاشی...

ادامه

گفتگوی تلویزیون المسار با معظم له

|   مصاحبه ها

درباره مرجعیت لبنانی و خاطراتش از شهید سید محمد باقر صدر در سالروز شهادت ایشان، تلویزیون المسار از الله العظمی فضل الله پرسید. متن این گفتگو تقدیم می...

ادامه

مصاحبه تلویزیون فرانسه با معظم له

|   مصاحبه ها

خبرنگار تلویزیون فرانسه مصاحبه ای را با آیت الله العظمی فضل الله ترتیب داد و در آن به روابط تاریخی لبنان و فرانسه و تأثیر آن بر حوادث منطقه پرداخت....

ادامه

مصاحبه مجله لبنانی الحوادث با معظم له

|   مصاحبه ها

به عقیده ایشان مشکل جامعه اسلامی این است که مسلمانان هنوز هم در گذشته زندگی می کنند و از حال و آینده غافل هستند.

ادامه

مصاحبه روزنامه الرأی با معظم له

|   مصاحبه ها

سید فضل الله در گفتگوی خود با الرأی اظهار داشت که تکفیر دو جانبه بین سنی و شیعه نفی کتاب وسنت است. ایشان نسبت به زیستن در کینه های کهن و تلاش برای...

ادامه

مصاحبه شبکه ماهواره ای آفاق با معظم له / بخش1

|   مصاحبه ها

جنبشهای اسلامی در جهان برای این شکل گرفتند که پیش روی اسلام چشم اندازهای حرکتی تازه ای را بگشایند که می تواند تجربه زنده ای را در زندگی مسلمانان به...

ادامه