خطبه جمعه، 18 اسفندماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: کوثر، منت الهی بر پیامبر / منظور از کوثر چیست؟ / زهرا(س) تبلور خوبی‌ها / اهمیت دعا برای دیگران / نهادینه کردن خوبی‌ها.

مطالب مهم...

ادامه

خطبه جمعه، 11 اسفندماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: یادآوری خوبی‌ها / ناسپاسان / پیامبر و جبران خوبی / رفتارهایی که جامعه بدان نیازمند است.

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان و دغدغه...

ادامه

خطبه جمعه، 4 اسفندماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: صیانت از جامعه ‌ایمانی / اختلاف تا حد قطع رابطه / حدود قطع رابطه میان مؤمنان / با چه کسانی قطع رابطه کنیم؟

مطالب مهم خطبه دوم:...

ادامه

خطبه جمعه، 27 بهمن ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

علامه سید علی فضل الله در خطبه اول نماز جمعه به ارتباط میان ایمان و کار خیر پرداختند.

ادامه

چگونه با حضرت زهرا(س) زندگی کنیم؟

|   جدیدترین اخبار

وقتی از زهرا(س) به عنوان یک انسان نام می‌بریم، معتقدیم که او یک الگوی کامل انسانی است که با تمامی خرد، روح، پویایی و مسئولیت‌پذیری خود سمت و سوی خدایی...

ادامه

خطبه جمعه، 20 بهمن ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: مال دوستی فطری است / معیارهای کسب ثروت / آثار و پیامدهای مال مردم خوردن / همه انسان‌ها روزی مقدری دارند.

مطالب مهم خطبه دوم:...

ادامه

دیدار با اتحادیه بین المللی علمای مقاومت

|   جدیدترین اخبار

علامه سید علی فضل الله نیز در سخنانی از هر گونه اقدام برای بهبود اوضاع کشورهای عربی و اسلامی در برابر دشمن صهیونیستی استقبال کرد و اظهار داشت: کسانی...

ادامه

خطبه جمعه، 13 بهمن ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: برگ‌هایی از شمیم خوش زندگی حضرت زهرا(س) / تسبیح زهرا(س) / فایده‌های روحی و معنوی تسبیح / چگونه به زهرا(س) وفادار بمانیم؟

مطالب...

ادامه

خطبه جمعه، 6 بهمن ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: دو زن نمونه / الگو برای مردان و زنان / نمونه صبر و پایمردی / شریک پیروزی / زینبی باشید.

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان، تب انتخابات /...

ادامه

خطبه جمعه، 29 دی ماه 1396

|   جدیدترین اخبار

مطالب مهم خطبه اول: ناسازگاری زوجین / تشویق به مصالحه / راه حل / حَکَم‌ها یا دادگاه؟ / اصلاح در اولویت قرار دارد / باید بسیج شویم.

مطالب مهم خطبه...

ادامه