فهرست بايگانی

جمعه 26 تیرماه 1394هـ عید سعید فطر است

|   بیانیه‌ها

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله (ره) بنا بر مبنای فقهی مرجع راحل(ره) که اعتماد به محاسبات دقیق فلکی با امکان رؤیت را...

ادامه

کنفرانس بین المللی "روش سازندگی، روش ویرانگری"

|   سخنرانی ها

علامه سید علی فضل الله در کنفرانس بین المللی "روش سازندگی، روش ویرانگری" که در 9 و 10 آوریل 2016 م از سوی مجمع جهانی میانه‌روی در عمان پایتخت اردن...

ادامه