نبوتها ‌ وسير گستره تكامل انسانى

|   پیامبران الهی

نبوّت لطفى است الهى،‌ كه خداوند به هر بنده ای از بندگان خود ـ كه اراده كند ـ‌ عطا مى‌فرمايد و به هر آنكه از بندگان خود بخواهد مى‌بخشد «(خداوند) رحمت...

ادامه

حضرت‌ نوح‌ (ع‌)

|   پیامبران الهی

وى نوح‌ فرزند لامك‌ فرزند متوشلخ‌ فرزند اخنوخ‌ (ادريس‌) است‌. و نسب‌ او به ‌شيت‌ فرزند آدم‌ (ع‌) مى‌رسد تاريخ‌ نويسان‌ بر اين‌ باورند كه‌ حضرت‌ نوح‌...

ادامه

حضرت عيسى بن مريم (ع)

|   پیامبران الهی

وى مسيح،‌ عيسى بن مريم (ع) آخرين پيامبر از پيامبران بنى اسرائيل است. نام ايشان «عيسي» ولقب وى مسيح مى‌باشد. به او ابن مريم نيز گفته مى‌شود؛ كه اين نام...

ادامه