شرح دعای افتتاح / قسمت پایانی

|   ادعیه و مناجات

به این ترتیب به پایان این دعا رسیدیم تا دعای افتتاح را دعایی بیابیم که از طریق بیان صفات الهی، ما را با خداوند پیوند می‌زند و از طریق صحبت در باره حق،...

ادامه

شرح دعای افتتاح / قسمت (۱۱)

|   ادعیه و مناجات

این فراز از دعا، نشان دهنده نوع نگاه مسلمانان است. اینکه در هر جایی هستند دولتی داشته باشند که باعث عزت اسلام و مسلمین شود و نفاق و منافقان را خوار و...

ادامه

شرح دعای افتتاح / قسمت(10)

|   ادعیه و مناجات

این فراز از دعا، در پی الهام همیشگی به مسلمانان و مؤمنانی است که در دولت کفر زندگی می‌کنند و مجبور هستند که با دستگاه‌های دولت کافر تعامل داشته باشند...

ادامه

شرح دعای افتتاح /قسمت (۹)

|   ادعیه و مناجات

بعد از اینکه دعای افتتاح با درود و صلوات بر پیامبر(ص) و ائمه بعد از ایشان که حجت‌ها و اولیای الهی هستند، آغاز گردید و نام حضرت مهدی(عج) در زمره...

ادامه

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش هشتم

|   ادعیه و مناجات

در حال و هوای صلوات بر پیامبر(ص) بایسته است که به صلوات بر خاندان آن حضرت نیز بپردازیم. از رسول خدا(ص) روایت شده است: «بر من صلوات ابتر(بی‌دنباله و...

ادامه

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش هفتم

|   ادعیه و مناجات

در اینجا فصل دوم دعای افتتاح آغاز می‌شود. زیرا در فصل اول سخن از خداوند متعال و فضل و کرم الهی و لزوم افزایش معرفت به خداوند با استفاده از چشم...

ادامه

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش پنجم

|   ادعیه و مناجات

در این فراز به آن دسته از صفات الهی پرداخته می‌شود که در زندگی انسان تبلور دارند. انسان از خلال چیزهایی که می‌بیند و مشاهده می‌نماید، خداوند را...

ادامه

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش ششم

|   ادعیه و مناجات

در احادیث آمده است که وقتی انسان گناهی را مرتکب می‌شود، به خاطر این گناه نقطه تاریکی در قلب او پدیدار می‌شود. وقتی که توبه کند، برطرف می‌شود و اگر به...

ادامه

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش چهارم

|   ادعیه و مناجات

"وحلمك عن كثير جرمي" من در موارد متعددی دست به گناه زده ام و انواع گناهانی را که مرا از آنها برحذر داشته بودی، انجام دادم. با این حال خدایا! در برابر...

ادامه

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش سوم

|   ادعیه و مناجات

ما وقتی خداوند را تصور می کنیم، او را با یگانگی و الوهیت و آفرینندگی اش تصور می نماییم. زیرا او تنها آفریده همه خلایق است و هیچ کس دیگری آنها را...

ادامه