شیخ حلی، علامه فقيه

|   علمای اعلام

شيخ جمال الدين أبو منصور حسن بن سديد الدين يوسف زين الدين علی بن محمد ابن مطهر حلّی معروف به علامه حلّی يكی از علمای بزرگ...

ادامه

امام خوئي؛ مرجعيتی گشوده بر تغيير

|   علمای اعلام

ولادت و هجرت به نجف

ابو القاسم فرزند على اكبر فرزند هاشم موسوى خوئى،‌ يكى از علماى اماميه مى باشد. وى در شب 15 ماه رجب از...

ادامه

ميرزاى شيرازى‌؛ انقلاب عليه استبداد و استعمار

|   علمای اعلام

ولادت:

نام‌ او به صورت­های متعدد ضبط شده است. گفته‌ شده‌ است‌ سيد حسن‌ و گفته‌ شده‌ است‌ محمد حسن‌ بن محمود بن اسماعيل‌ و ...

ادامه

شيخ مفيد؛ عالم و دايرة المعارف گفتگو گر

|   علمای اعلام

 

محمد بن محمد بن نعمان بن عبدالسلام حارثی عكبری معروف به ابن معلم و مفيد و كنيه‌اش ابوعبد الله است. او يكی از علمای و...

ادامه

سيد موسى صدر، عالم انقلابى

|   علمای اعلام

خاندان و تولد

او سيد موسى فرزند صدرالدين فرزند اسماعيل فرزند صالح شرف الدين از ناحيه شحور جبل عامل مى باشد كه خانواده­اش نسب...

ادامه

علامه مظفر، نوگرایی اندیشه و اصلاح

|   علمای اعلام

ولادت

شیخ محمد رضا مظفر در اوائل شعبان (1322ه‍ /1904 م) در شهر نجف اشرف به دنیا آمد و در خانواده‌ای علمی که از اوایل قرن دوم...

ادامه

امام نائینی، شخصیتی انقلابی و اندیشه ورز

|   علمای اعلام

ولادت

محمد حسین فرزند عبدالرحیم نائینی در سال 1273ه‍ در شهر نائین از توابع استان اصفهان دیده به جهان گشود و در خانواده علمی...

ادامه

شهيد صدر، روشمندی نو و انقلابيگری اصيل

|   علمای اعلام

سيد محمد باقر بن حيدر بن اسماعيل صدر يكی از علمای اماميه در سال 1353 ه‍  در كاظمين به دنيا آمد. او در خانواده‌ای سرشناس از نظر...

ادامه

شهيد اول؛ فقيه گفت‌و‌گو

|   علمای اعلام

 

در آغازين سالهای قرن ششم هجري، منطقه جبل عامل و ساير بلاد شام گرفتار جنگهای صليبی گرديد بنابراين به جايگاه علمی و...

ادامه

شهيد ثاني، عالم الگو و نمونه

|   علمای اعلام

شيخ زين الدين بن نور الدين علی بن احمد بن محمد بن علی بن جمال الدين بی تقی بن صالح بن مشرف عاملی جبعی مشهور به شهيد ثاني.

شه...

ادامه