مقداد؛ فنای در اسلام

|   علمای اعلام

اين صفحه به مهم‌ترين شخصيت‌هاى برجسته جهان اسلام مى‌پردازد‌؛ وسيره آنان،‌ وضعيت اجتماعى دوران حيات‌شان و دست آوردها،‌ خدمات و فداكارى‌هايى را كه در...

ادامه

عمار بن یاسر، ثبات در موضعگیری

|   علمای اعلام

اين صفحه به مهم‌ترين شخصيت‌هاى برجسته جهان اسلام مى‌پردازد‌؛ وسيره آنان،‌ وضعيت اجتماعى دوران حيات‌شان و دست آوردها،‌ خدمات و فداكارى‌هايى را كه در...

ادامه

ابوذر غفاری، دعوتگر و جستجوگر حقیقت

|   علمای اعلام

اين صفحه به مهم‌ترين شخصيت‌هاى برجسته جهان اسلام مى‌پردازد‌؛ وسيره آنان،‌ وضعيت اجتماعى دوران حيات‌شان و دست آوردها،‌ خدمات و فداكارى‌هايى را كه در...

ادامه

سلمان فارسی، در جستجوی حقیقت

|   علمای اعلام

اين صفحه به مهم‌ترين شخصيت‌هاى برجسته جهان اسلام مى‌پردازد‌؛ وسيره آنان،‌ وضعيت اجتماعى دوران حيات‌شان و دست آوردها،‌ خدمات و فداكارى‌هايى را كه در...

ادامه

آخوند خراساني، ثابت‌های عمل و روش

|   علمای اعلام

ولادت

آخوند ملاّ محمد كاظم خراسانی در سال 1255 ه‍ ق در مشهد مقدس در خانواده‌ای وارسته به دنيا آمد. پدرش ملا حسين هراتی از...

ادامه

علامه سيد محسن امين، روش باز و مرجعيت واقعگرا

|   علمای اعلام

ولادت:

سيد محسن امين در سال 1284 ه‍ در خانواده‌اش متدين، اهل علم و صالح در شقراء جبل عامل ديده به جهان گشود. نسب ايشان به...

ادامه

امام خمينى؛ عالم و رهبر انقلابي

|   علمای اعلام

 

ولادت

 

 

روح الله بن مصطفى بن احمد موسوى خمينى يكى از علماء بزرگ شيعه و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران مى باشد. او...

ادامه

سيد ابوالحسن اصفهانی، مرجع باز انديش و رهبر مجاهد

|   علمای اعلام

ولادت و آغاز پويش علمی

ابوالحسن محمّد بن عبدالحميد بن محمّد موسوی اصفهاني، از علمای اماميه، در سال 1284 ﻫ در روستای مديس...

ادامه

سيد عبد الرؤوف فضل الله؛ عالم مجاهد

|   علمای اعلام

آيت الله سيد عبد الرؤوف فضل الله فرزند سيد نجيب بن سيد محى الدين بن نصر الله بن محمد بن على بن يوسف بن محمد بن فضل الله بن...

ادامه

سيّد محسن ‌حكيم‌؛ فقيه مرجع

|   علمای اعلام

سيد محسن‌ بن‌ مهدى‌ بن‌ صالح‌ بن‌ احمد بن‌ حمود بن‌ ابراهيم‌ بن‌ على‌ طباطبائى ‌حكيم‌ از...

ادامه