نگاهی به کتاب

|   مقالات

مهم این است که به تشیع نه به عنوانی یکپارچه بلکه حالتی ترکیبی نگریسته شود و مرجع معروف شیعی سید محمد حسین فضل الله یکی از همین گوناگونیهاست که در عرصه...

ادامه

شهید صدر، پویش استثنایی در دنیای اندیشه

|   مقالات

شهید صدر بعضی از این قوانین را کشف کرد و آنها را ثابت و ریشه دار ساخت. به عبارت دیگر توانست مبنایی را برای ریشه دار ساختن پیدا نماید و از این قاعده...

ادامه

اسلام فعال سازی خرد و باور است

|   مقالات

کتاب " الاجتهاد بین الاسر الماضی و آفاق المستقبل" علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله، بیانگر مجموعه ای از دغدغه های فکری و معرفتی است...

ادامه

تأملی در باب تقريب / مقاله معظم له

|   مقالات

اكنون ما در برابر حقيقتی ناگوار و آذرخش وارهستيم كه دراين جمله می توان از آن تعبير كرد: ما بزرگ ترين امت تاريخ هستيم كه امروزه در ميان ديگر ملل دنيا،...

ادامه