راديو بشائر

راديو بشائر به صورت رسمی در سال 1375 هـ ش برابر با 1996 ميلادی با مجوز فرهنگی و جوان گرا تأسيس گرديد چرا كه در لبنان مجوز دينی فقط برای نمايندگی های مذهبی اعطا می شود. راديو بشائر پيش از اين با نام راديو صدای ايمان از سال 1365 هـ ش برابر با 1986 ميلادی آغاز به كار كرده بود و از آن تاريخ تا كنون جزو راديوهای فرهنگی ممتاز در لبنان به شمار می آيد.

راديو بشائر روزانه به مدت 30 : 17 ساعت از ساعت 30 : 6 صبح تا 12 شب روی طول موج های 3/95 ـ 7/95 MHz به پخش برنامه های خود می پردازد.

اين راديو تمام مناطق لبنان از جنوب تا شمال و از بقاع در شرق تا ساحل دريای مديترانه در غرب را تحت پوشش خود دارد. راديو بشائر بخش های از جنوب و سواحل سوريه از جمله دمشق و حومه های آن و اربد در اردن كه همجوار با سوريه است و بخش های وسيعی از شمال فلسطين اشغالی را كه با لبنان هم مرز است نيز پوشش می دهد.

راديو بشائر رسانه ای فرهنگي، اجتماعی و جوان گراست كه به نشر ارزشهای دينی و انسانی اهتمام می ورزد و اين ارزشها را به شكلی روزآمد ارائه می نمايد كه بازتابی از جوهرة اين ارزشها و معانی پرارزش آن است. در كنار اين وظيفه راديو بشائر به مسائل انسان و جامعه توجه دارد و می كوشد به جنبه های اجتماعي، انساني، محيطی ، بهداشتی و سنتی انسان و جامعه بپردازد. راديو بشار می كوشد ارزشها، انديشه ها، اعتقادات، شيوه ها و منش های دينی و انسانی را متناسب با آموزه های اديان به ويژه اسلام ـ آخرين دين آسمانی ـ عرضه كنند. در اين بين از برنامه های شادی بخش تا آن جايی كه به التزام و تعادل راديو خللی وارد نسازد استفاد می كند.

راديو بشائر به نيازها، علايق و ساليق مخاطبان خود اهميت می دهد و زمان بندی پخش برنامه های آن جوانان، زنان، دختران و حتی كودكان را نيز مد نظر دارد و به صورتی خيلی برجسته به احيای مناسبت های اسلامی توجه دارد.

راديو بشائر زير نظر حضرت آيه الله العظمی سيد محمد حسين فضل الله ـ مدظله ـ فعاليت می نمايد و می كوشد ترجمان انديشه های روشن او پيرامون دين، انسان و زندگی باشد. چرا كه انديشه های او نگاهی اسلامی و روز آمد به اسلام و انسان است.