دربارۀ ما

|   دربارۀ ما

به نام خداوند جان و خرد

سايت بيّنات در سال 1378 هـ . ش برابر با  1418 هـ.ق براي اولين بار به عرصه‌‌ي سايت هاي اينترنتي پا گذاشت كه پس از مدتي به دلايل گوناگون از فعاليت باز ايستاد، و پس از چند سال هم اكنون دوباره در خدمت علاقه مندان به انديشه و خردورزي قرار مي گيرد. گرايش و هويت اسلامي شاخصه‌ي اين سايت وجهت گيري آن، گفتگو و برخورد باز با ديگران است؛ هدف آن ريشه‌دار کردن آموزه هاي اسلام و با نگاهي نو و واقع گرايانه به روش گزيني مي پردازد؛ اين سايت بر آن است تا به بررسي مشکلات و مسائل امت اسلامي بپردازد و در صفوف فرزندان امت اسلامي ، آگاهي و بينش بگستراند.

اين سايت ميکوشد تا با آرمان‌ها و دغدغه هاي شما، همراه شود و با ديدي باز و آزادي تمام، با مشکلاتتان رويارو شود ، و براي پيشبرد اهداف اسلامي ، ديداري دوستانه با شما داشته باشد و با شما به گفتگو بنشيند و از مشارکت شما مفتخر شود به عبارت ديگر؛ اين سايت ، سايت شماست و با مشارکت شما به رشد و تعالي دست مي يابد.

سايت "بينات" بر نگرش متفکر بزرگ اسلامي "آية الله العظمي سيد محمد حسين فضل الله" که مبتني بر گفتگو و برخورد باز وغير متعصَبانه براي رسيدن به حقيقت استوار است و حقيقت را زاييده ‌ي گفتگو مي داند، اتکا دارد.

اين سايت از چشمه‌ي جوشان انديشه‌ي "سيد" سيراب ميشود؛ انسان والايي که به آرمان‌ها و دغدغده‌هاي مردم مي انديشد  وبه افق‌ هاي روشن نظر دارد و به سوي جهان شمولي رسالت براي همه‌ي انسان‌ها فرا ميخواند، واز اين سخن امام علي (ع) الگو مي گيرد که: «النّاس صنفان؛ إما أخ لک في الدين ، أو نظير لک في الخلق» ؛ "مردم دو گونه‌اند؛ يا برادر ديني تو هستند و يا در آفرنيش همانند تو ميباشند".

بدين جهت ميکوشيم تا اين سايت از تنّوع برخوردار باشد و به جنبه هاي گوناگون زندگي، آرمان‌ها و مشکلات مردم بپردازد تا به آيينه‌ي تمام نمايي تبديل شود که انسانيت انسان‌را باز مي تاباند و خط سير و ماهيت روابط او را با خود  و پيرامون  خود و خدايش مشخص مي سازد.