بیانیه در رابطه با سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم

علامه سید علی فضل الله معتقدند که سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم، اقدامی است که باعث پیچیده‌تر شدن بحران می‌شود.

بیانیه علامه سید علی فضل الله

در رابطه با سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسمعلامه سید علی فضل الله معتقدند که سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم، اقدامی است که باعث پیچیده‌تر شدن بحران می‌شود. ایشان از حاکمیت بحرین خواست که از این اقدام منصرف شوند و روزنه‌های گفتگو را باز کنند تا امنیت و ثبات بحرین حفظ شود.در بیانیه ایشان آمده است:

اقدام مقامات بحرین در سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم، شخصیت اسلامی معتدلی که همواره خشونت را نفی کرد و از مردم بحرین خواست که در اعتراض به خطاهای رژیم بحرین و تصمیم‌های آن در محدود کردن آزادی‌ها و سخت گرفتن بر صاحب نظران مخالف، راه مسالمت را در پیش بگیرند، نشانه دیگری بر افزایش تنش‌ها، رفتن امور به سمت پیچیده‌تر شدن و بستن تمام راه‌ها بر راه حل‌هایی است که می‌توانستند بحرین را از بحران جاری نجات دهند.

ما معتقدیم که اقدام به اضافه اقدامات تنش آفرین دیگر، به ویژه صدور حکم زندان برای شیخ علی سلمان، بستن دفتر جمعیت الوفاق و سلب تابعیت از مخالفان اقدامی نابخردانه است و به سود کشور و مردم نیست. این اقدام زنگ خطری است برای این که وضعیت به سمت درگیری پیش می‌رود. نگرانی ما این است که این درگیری کشور را به خشونتی بکشاند که خواست مردم و مخالفان نیست.

از این رو برای همه کسانی که علاقه‌مند این کشور هستند می‌خواهیم که جلوی اجرای این تصمیم را بگیرند و حاکمان بحرین را وادارند که از این تصمیم عقب نشینی کنند و به سرعت روزنه‌های بسته شده گفتگو را باز کنند. این اقدام بهترین راه برای حفظ ثبات بحرین و تحکیم پیوند میان تمام طیف‌های این کشور است.

دفتر رسانه‌ای علامه سید علی فضل الله

بیروت؛ 16 رمضان 1437 هـ برابر با 1 تیر 1395 هـ و ٢١/٦/٢٠١٦م