بیانیه علامه سید علی فضل الله در محکومیت اعدام شیخ النمر

در پی شهادت شیخ النمر در عربستان سعودی، علامه سید علی فضل الله بیانیه‌ای در تقبیح و محکومیت این اقدام صادر کرد. در بیانیه‌ ایشان چنین آمده است:

بیانیه علامه سید علی فضل الله در محکومیت اعدام شیخ النمردر پی شهادت شیخ النمر در عربستان سعودی، علامه سید علی فضل الله بیانیه‌ای در تقبیح و محکومیت این اقدام صادر کرد. در بیانیه‌ ایشان چنین آمده است:ما اعدام عالم جلیل القدر جناب شیخ النمر را محکوم کرده و از نظر انسانی و دینی آن را اقدامی توجیه‌ناپذیر می‌دانیم. به نظر ما، این رویداد، فقط شیخ النمر را هدف قرار نداد، بلکه عنوان و ارزش‌هایی را که در وجود ایشان متبلور بود، هدف قرار داد. ما او را انسانی باز اندیش، وحدت‌گرا و قوی در ایمان به ذات الهی می‌دانیم که به انسانیت انسان در کشور خود و جهان توجه ویژه‌ای داشت.

ما از حاکمیت سعودی انتظار داشتیم که نسبت به پیامدهای ناگوار اقدام خود توجه، حکمت، تدبیر و آگاهی بیشتری نشان می‌دادند. این عمل آنان در داخل عربستان و روابط جهان اسلام و منطقه پیامدهای ناگواری خواهد داشت. چون جناب شیخ النمر از جایگاه ویژه‌ای در عربستان و دنیای اسلام و جهان عرب برخوردار بود. آن هم در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و برچیدن تنش‌ها و نه تعمیق چنددستگی‌ها نیاز داریم.

ما خود را در درد، احساسات و خشم خانواده و علاقه‌مندان بسیار ایشان در قطیف و احساء شریک دانسته و اطمینان داریم که آنان با این رویداد و این مظلومیت برخوردی آگاهانه خواهند داشت. از خداوند متعال نیز می‌خواهیم که او را در کنار پیامبران، صدیقان و شهدا بپذیرد که نیک همراهانی هستند.

دفتر رسانه‌ای علامه سید علی فضل الله

بیروت؛ 22 ربيع الأول 1437 هـ برابر با ٢/١/٢٠١٥ م