استفتائات از علامه مرجع با موضوع انتخابات

|   اخبار پایگاه

با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات، این پایگاه اقدام به بازنشر متون استفتائاتی ازعلامه فقید سید محمد حسین فضل الله(ره) با موضوع انتخابات می نماید.