بیانیه دفتر معظم له در مورد ابتدای ماه شعبان

|   جدیدترین اخبار

دفتر علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمدحسین فضل الله (ره) اعلام می دارد که بنا به مبنای فقهی معظم له (ره) در اثبات ابتدای ماههای قمری و با توجه به داده های دقیق فلکی، سه شنبه 13/7/2010م برابر با 22/4/1389هـ اول ماه شعبان است.

بسم الله الرحمن الرحیم

دفتر علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمدحسین فضل الله (ره) اعلام می دارد که بنا به مبنای فقهی معظم له (ره) در اثبات ابتدای ماههای قمری و با توجه به داده های دقیق فلکی، سه شنبه 13/7/2010م برابر با 22/4/1389هـ اول ماه شعبان است.

دفتر علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمدحسین فضل الله

27 رجب 1431هـ برابر با 9/7/2010م