بیانیه معظم له به مناسبت فاجعه کاظمین

|   بیانیه‌ها

علامه مرجع سيد محمد حسين فضل الله طي پيامي از عراقي ها خواست علي رغم فاجعه اندوهبار كشته شدن صدها نفر بر روي پل الائمه(ع) وحدت خود را حفظ كنند. وي مسؤوليت مستقيم و غير مستقيم اين حادثه را متوجه اشغالگران دانست.

وي در پيام خود فرمود: «ما در برابر حادثه غم انگيز تازه اي قرار داريم كه در آن مناسبتهاي حزن انگيز تاريخي ما به حركتي احساس برانگيز و نوع تازه اي از فاجعه تبديل تبديل شده است كه دشمنان، جنايتكاران و شايعات بانيان آن هستند. فاجعه اي كه در سالروز شهادت امام كاظم(ع) در روي پل الائمه(ع) اتفاق افتاد.

ما اين مصيبت بزرگ و اندوهبار را به ملت عراق تسليت مي گوييم و از همه عراقي ها اعم از شيعه، سني، مسيحي، عرب، كرد و تركمن و همه دسته ها و بخشهاي عراق مي خواهيم كه صفوف خود را مستحكم كنند و به وحدت كلمه و كلمه وحدت ملتزم بمانند و عليه تفرقه افكنان و فتنه افروزان و جنايتكاران تكفيري كه از قلع و قمع هيئت هاي ديني و ريختن خون مسلمانان و بي گناهان باكي ندارند وحدت داخلي خود را حفظ كنند.

ما در عين حالي كه از مردم عراق مي خواهيم دنبال شايعات نباشند و طعمه شايعات نگردند

تأكيد مي كنيم كه مسؤوليت اين حادثه و ساير حوادث مشابه مستقيم و غير مستقيم حاصل از فضاي بي ثباتي و ناامني همگي متوجه قواي اشغالگر است.

از دولت عراق نيز مي خواهيم به خاطر كوتاهي، سهل انگاري و اهمال صورت گرفته مسؤوليت خود را به عهده بگيرد.

شيعيان، اهل سنت و همه گروهها و دستجات عراق! شما در برابر مرحله بسيار سختي قرار داريد. محورهاي بين المللي مي خواهند عراق را به عرصه فجايع تازه تبديل كنند فجايعي كه مي توانـند بـه هـمه منـطقه ادامه يابند. پـس بايد وحـدت خود را به اثبات برسـانيد. شما مي توانيد جلوي همه اينها را بگيريد. اگر بتوانيد بر فتنه ها فائق بياييد خواهيد توانست ريشه هاي آن را از كل منطقه قطع كنيد.

مردم عراق! در برابر فجايع بر صبر خود بيفزاييد و با خويشتن داري و كنترل واكنشها وحدت خود را افزايش دهيد. اين كار موجب پيروزي بر همه تؤطئه ها و دسيسه ها خواهد شد و پس شبهاي تاريك و طولاني اشغال، خورشيد آزادي از نو طلوع خواهد كرد.»