بیانیه علامه سید علی فضل الله در محکومیت عملیات تروریستی تهران

علامه سید علی فضل الله با صدور بیانیه‌ای عملیات تروریستی تهران را محکوم نمود. ایشان هشدار دادند که از این گونه اقدامات جنایت‌کارانه در درگیری‌های منطقه استفاده شده و این اقدامات جنایت‌بار وارد اختلافات مذهبی گردد.

بیانیه علامه سید علی فضل اللهدر محکومیت عملیات تروریستی تهران

 

علامه سید علی فضل الله با صدور بیانیه‌ای عملیات تروریستی تهران را که مجلس و مرقد امام خمینی(ره) را هدف قرار داد، محکوم نمود. ایشان هشدار دادند که از این گونه اقدامات جنایت‌کارانه در درگیری‌های منطقه استفاده شده و این اقدامات جنایت‌بار وارد اختلافات مذهبی گردد.

 

در این بیانیه آمده است:

هدف قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در راستای عملیات جنایت‌کارانه‌ای است که منطقه و دولت‌های جهان از جمله برخی پایتخت‌های اروپایی را مورد تعرض قرار داده است و نشان می‌دهد که جریان‌های تروریستی پشت سر این گونه اقدامات می‌خواهند تا آنجا که امکان دارد به رعب و ناامنی در دنیا دامن بزنند.

تروریست‌ها از اوضاع کلی منطقه و اختلافات میان کشورهای عربی و اسلامی برای اجرایی کردن اهداف جنایت‌کارانه خود بهره‌برداری می‌کنند. ایشان نسبت به استفاده از این گونه اقدامات جنایت‌کارانه در درگیری‌های منطقه و وارد کردن آن در اختلافات سیاسی که ممکن است صبغه مذهبی به خود بگیرد، استفاده شود هشدار دادند. ایشان اشاره داشتند که جریان‌های افراطی و تندرو سنی، شیعه، مسیحی و همان کسانی را که نظر مخالف دارند و ذهنیت و روش ویرانگر آنان را قبول ندارند، ممکن است هدف قرار دهد.

ایشان خواستار همبستگی با جمهوری اسلامی شد و تأکید داشت که هدف قرار دادن ایران، خدمت مجانی به دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی است.

دفتر رسانه‌ای علامه سید علی فضل الله

بیروت؛ 12رمضان 1438هـ برابر با 7/٦/٢٠١٧ م