افتتاح مرکز فرهنگی اسلامی در نجف اشرف

علامه سید علی فضل الله با حضور لوی الیاسری استاندار و جمعی از شخصیت‌های علمی، فکری، فرهنگی، ادبی و دانشگاهی عراق، مرکز فرهنگی اسلامی شعبه نجف اشرف را افتتاح نمود.

افتتاح مرکز فرهنگی اسلامی در نجف اشرف

 

علامه سید علی فضل الله با حضور لوی الیاسری استاندار و جمعی از شخصیت‌های علمی، فکری، فرهنگی، ادبی و دانشگاهی عراق، مرکز فرهنگی اسلامی شعبه نجف اشرف را افتتاح نمود.

ایشان در سخنان خود در بیان اهمیت این مرکز تأکید داشت که هدف آن گسترش آگاهی است و نیازهای جامعه را در این شرایط دشوار برآورده خواهد کرد. شرایطی که شاهد گسترش موجی از اندیشه‌ها و مفاهیم کنگ و نامفهوم هستیم. ایشان اشاره داشتند که این مرکز تداوم تلاش مرجع راحل سید فضل الله(ره) در نشر اندیشه‌های اصیل و باز اسلامی است.

ایشان تأکید داشت: این مرکز برای این به وجود آمده است که مکانی برای تلاقی و ارتباط همگان بر اساس محبت، خیرخواهی و وحدت و به دور از هر گونه بسته اندیشی، محدودیت و تعصبات طایفه‌ای و مذهبی باشد. این مرکز در خدمت همه کسانی است که می‌خواهند از سرچشمه‌های ناب معرفت و دانش سیراب شوند. این مرکز در پی آن است تا با همکاری مراکز دیگر به فعالیت فرهنگی، نشر آگاهی و گسترش روح همکاری و برادری میان فرزندان و طیف‌های اجتماعی این کشور بپردازد.

ایشان در پایان سخنان خود بر اهمیت افزایش چنین مراکزی، آن هم در شرایطی که عراق گرفتار جریان تکفیری و حذفی و تعصباتی است که به دین و مردم آسیب زده و می‌خواهد ناامنی و فتنه را در میان فرزندان کشور واحد گسترش دهند. در ادامه، سخنرانان دیگر مراسم به اندیشه، دانش و روش مکتبی و مؤسساتی علامه مرجع سید فضل الله(ره) پرداختند.

دفتر رسانه‌ای علامه سید علی فضل الله

بیروت؛ 8 ربيع الأول 1437 هـ برابر با 19/12/2015 م