|   سگ وخوک

: آيا دست ماليدن به سگهاي اهلي که در آنها رعايت بهداشت شده جايزاست؟ و آيا درصورتي که به آن دست بزنيم بايد دست را با خاک، خاکمالي کرده و آنها را با آب...

ادامه

|   سگ وخوک

دليل نجس بودن سگ چيست؟ و آيا متن قرآني که نجس بودن آنرا ذکر کند وجود دارد؟

ادامه

|   سگ وخوک

منزلي را از افرادي خريدم که داراي سگ بوده‏اند، آيا بايد منزل را پاک‏کنم تا بتوانم در آن نماز‏ بخوانم؟

ادامه

|   سگ وخوک

: آيا سگ نگهباني نجس‏است، با توجه به اينکه غذايي که مي‏خورد تميز است و چيز نجس را لمس نمي‏کند؟

ادامه

|   سگ وخوک

سؤال من راجع به نوعي از سگهاي دو رگه (گرگ- سگ) و چالاکي به نام هوسکي Husky است که در سرزمين اسکيموها فراوان ديده مي‏شود، آيا اين سگ ها پاکند؟

ادامه

|   سگ وخوک

آيا پوشيدن جاکت که از پوست خوک ساخته شده، جايز است؟

ادامه

|   سگ وخوک

: آيا گوشت خوک و شراب و آب جو، نجس به حساب مي‏آيد؟

ادامه

|   سگ وخوک

: آيا خوک نجس العين است؟

ادامه