|   خون

مايعي از مخرج بيرون مي‏آيد که رنگ آن زرد و بسيار رقيق‏است، آيا چنين چيزي موجب تکرار نماز و وضو مي‏باشد؟

ادامه

|   خون

حکم ترشّحات قهوه‏اي رنگي که پس از دوره ماهانه خارج مي‏شود چيست، آيا پاکند يا نجس؟

ادامه

|   خون

آيا ترشحات زرد رنگي که پس از حيض خارج مي‏شود نجس‏است؟ وآيا آنها را حيض بشماريم يا خير؟

ادامه

|   خون

اگر زني در زماني که مبتلا به عادت ماهانه است وارد برکه آبي شود، آيا آب برکه نجس مي‏شود يا خير؟

ادامه

|   خون

خون مرده يا خونابه اي که زير ناخن‏ها باشد چه حکمي دارد؟

ادامه

|   خون

آيا خوني که در بدن دام ذبح شده مي‏ماند، در صورتي که شک‏کنيم که مقدار متعارف آن خارج شده يا نه پاک‏است يا خير؟

ادامه

|   خون

مدتي است عمل جراحي ديسک کمر انجام داده‏ام و در محل زخم، يکي از بخيه‏ها پاره شده و از آن، خونابه ترشح مي‏شود، آيا چنين ترشحي وضو را باطل مي‏کند، و آيا...

ادامه

|   خون

آيا مايع لزجي که آغشته به خون ناشي از التهابات است، نجس است يا خير؟

ادامه

|   خون

آيا خوردن تخم مرغي که در آن خون باشد جايز است؟

ادامه

|   خون

آيا خون پشه و ديگر حشرات نجس است؟

ادامه