|   وجوب وضو و غايات آن

آيا جايز است مکلف به نيت طهارت، وضو گرفته وسپس با همين وضو نماز واجب را بجا آورد؟

ادامه

|   وجوب وضو و غايات آن

به پسرم كه چهار ساله است قرائت قرآن آموزش مي‏دهم، آيا جايز است كه بدون وضو دست روي خط قران بكشد؟

ادامه

|   وجوب وضو و غايات آن

آيا براي دست كشيدن روي آيات قرآن كه به زبانهاي غير عربي ترجمه شده، واجب است وضو داشته باشيم؟

ادامه

|   وجوب وضو و غايات آن

آيا براي قبول شدن اعمال مستحب؛ مثل قرائت قرآن و دعا، طهارت شرط است يا نه؟ اگر شرط نباشد آيا فرقي در ثواب دارد يا نه؟

ادامه

|   وجوب وضو و غايات آن

آيا جايز است بدون وضو وارد بارگاه ائمه (ع) شد و آنان‎را زيارت كرد؟

ادامه

|   وجوب وضو و غايات آن

اگر وضو به يك نيت معين باشد، يا فقط به نيت قربة الي الله باشد آيا صحيح است با اين وضو عبادات واجب را بجا آورد؟

ادامه

|   وجوب وضو و غايات آن

آيا جايز است وضو را بدون هيچ دليلي اعاده كرد؟

ادامه

|   وجوب وضو و غايات آن

آيا براي قرائت قرآن وضو واجب است؟

ادامه

|   وجوب وضو و غايات آن

آيا جايز است كه نماز ظهر را با وضوي نماز صبح بجا بياورم، با اينكه از قبل نيت آن‎را نداشتم؟

ادامه

|   وجوب وضو و غايات آن

آيا واجب است كه سبب وضو در نيت ذكر شود؟

ادامه