|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

آيا جايز است كه بعضي از آيات شريفه و دعاها را در جيب عقب شلوار بگذاريم؟

ادامه

|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

آيا جايز است كه لفظ جلاله يا اسامي معصومين (ع) را قطعه قطعه کنيم و دور بريزيم؟

ادامه

|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

آيا دور انداختن روزنامه‏ها و مجلاتي كه اسم خدا در آن است، ‌جايز است؟

ادامه

|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

يك شركت به جمع آوري كاغذ زباله‏ها، براي بازيافت آنها جهت ساختن اشياء كاغذي ديگر، اقدام كرده است. با توجه به اينكه اين كاغذها احتمالاً شامل كتاب‏ها و...

ادامه

|   تکليف شخص وسواسي

من جواني بيست و پنج ساله ام. تقريباً پنج سال است كه دچار وسواس شده ام و الآن احساس مي‏كنم كه تمام دنيا پيش چشمم تيره و تار است؛ به گونه اي كه بعضي...

ادامه

|   تکليف شخص وسواسي

من از وسواس به‎خصوص در مورد طهارت و نماز، رنج مي‏برم، راه حل چيست؟

ادامه

|   تکليف شخص وسواسي

آيا كسي كه در امور طهارت احتياط مي‏كند؛ مثلا در همه چيزهايي كه شك مي‏كند آن‎را تطهير مي‏كند، اجر و پاداشش بيشتر از كسي نيست كه احتياط نمي‏كند، بلكه به...

ادامه

|   تکليف شخص وسواسي

آيا براي مکلف جايز است براي رهايي از مشكلات داخل منزل و آسايش حال اهل خانه نسبت به طهارت، به فرد وسواس دروغ بگويد؟

ادامه