|   سن بلوغ

پسرم به سن دوازده سالگي رسيده، زير بغل او مو روييده، ولي سبيل ندارد، آيا مي‏توان او را بالغ شمرد؟

ادامه

|   سن بلوغ

پسران و دختران در چند سالگي، به سن تکليف مي‏رسند و چه وقت عبادات،- از جمله نماز و روزه- بر آنها واجب مي‏شود؟

ادامه

|   سن بلوغ

در چه سالي کودک، مميز مي‏گردد؟

ادامه

|   سن بلوغ

برخي افراد، دارويي مصرف مي‏کنند که رشد مو را افزايش مي‏دهد، لذا موي بالاي شرمگاه [منطقه بين زير شکم و بالاي عورت] آنها قبل از رسيدن به سن بلوغ رشد...

ادامه

|   سن بلوغ

از چه سالي، بايستي مرجعي براي خود برگزينيم؟

ادامه

|   سن بلوغ

آيا تقليد، قبل از رسيدن به سن بلوغ، صحيح مي‏باشد؟

ادامه

|   سن بلوغ

شخصي بعد از بالغ شدن، تکاليف خود را مدتي بدون تقليد، از مرجعي انجام مي‏داد، حکم او چيست؟

ادامه