|   شرکت های بیمه

* نظر شما درباره بيمه و خصوصاً بيمه عمر چيست، با توجه به اين كه برخى به مسأله بيمه اشكال مى كنند و آن را قراردادى ندانسته (غررى) و مشتمل بر ربا و يا...

ادامه

|   شرکت های بیمه

* آيا خريدن كالا از بازار در زمان معينى به اميد افزايش قيمت آن، احتكار محسوب مى شود؟ و آيا احتكار شامل همه انواع نيازمندى ها و كالاها مى شود يا به نوع...

ادامه

|   شرکت های بیمه

* در كار بازاريابى، پيمان كار اول با كارفرما بر سر كارى توافق مى كند و پيمان كار دوم هم با پيمان كار اول توافق مى كند كه آن كار را با هزينه اى كمتر از...

ادامه

|   شرکت های بیمه

* حد و ميزان سود در خريد و فروش ها چيست؟

ادامه

|   شرکت های بیمه

* فريب كارى (غبن) در معاملات تا چه حدى پذيرفته شده و بدون اشكال است؟

ادامه

|   شرکت های بیمه

* آيا التزام به نرخ گذارى دولتى - به ويژه در موردى كه خريد به قيمتى بيش از نرخ رسمى باشد - واجب است؟

ادامه

|   شرکت های بیمه

* آيا خريد و فروش كالاهايى كه از طريق غير گمركى و يا به صورت قاچاق وارد مى شود جايز است؟

ادامه

|   شرکت های بیمه

* آيا در صورتى كه قيمت نسيه و نقد كالايى تفاوت داشته باشد، لازم است كه فروشنده به خريدار اعلام كند كه قيمت نسيه كالا، گران تر از قيمت نقدى آن است؟

ادامه

|   شرکت های بیمه

* آيا تغيير دادن نشانه هاى خاص يك كالا، خيانت (غشّ) است؟ اگر در مقابل كاهش قيمت آن باشد چطور؟

ادامه

|   شرکت های بیمه

* چه شرايطى بايد در معامله اوراق بهادار در بورس رعايت شود؟

ادامه