|   معاملات

آيا خريد يا فروش چك به قيمتى بالاتر يا پايين تر از ارزش آن جايز است؟ اگر جايز نباشد خود آن معامله صحيح است يا باطل؟

ادامه

|   معاملات

سودهاى فاحشى كه در كالاهاى لوكس يا كالاهاى ضرورى وجود دارد حلال است يا خير؟ ميزان مجاز سود چه قدر است؟ دو برابر، سه برابر؟

ادامه

|   معاملات

آيا در عقد، شرط لازم است؟ يا اينكه نوشتن و امضا كردن كه امروزه رواج دارد به جاى لفظ مجاز است؟

ادامه