|   امور خانواده و ازدواج

از آن جا كه زنا به خصوص در كشورهاى غربى هميشه بر اساس رضايت طرفين و يا در مقابل توافق مالى صورت مى گيرد، پس فرق بين زنا و ازدواج موقت چيست؟ و چرا زنا...

ادامه

|   امور خانواده و ازدواج

در سيستم جديد آموزشى كشور لبنان درس جديدى اضافه شده است كه «دانش زندگى» نام دارد. موضوع اين درس آموزش فرهنگ روابط جنسى است. نظر شما در اين باره چيست؟

ادامه

|   امور خانواده و ازدواج

آيا از نظر شرع، پدرى كه دختر رشيدش با او مخالفت و بدون اذن او ازدواج كرده است، مى تواند با او قطع رحم كند؟

ادامه

|   امور خانواده و ازدواج

بسيار «استمنا» مى كنم، آيا كفاره دارد؟

ادامه

|   امور خانواده و ازدواج

آيا جايز است به مناسبت عيد يا مناسبت هاى ديگر، آن گونه كه در غرب بسيارى اين كار را انجام مى دهند، براى استتار، خطوطى مانند تصوير حيوانات يا هر چيزى...

ادامه

|   امور خانواده و ازدواج

با توجه به تنگناهاى اقتصادى و مالى عصر حاضر، آيا جوانان را به ازدواج زود هنگام تشويق مى كنيد؟ اين در حالى است كه بسيارى از جوانان نگرشى منفى به ازدواج...

ادامه

|   امور خانواده و ازدواج

آيا اختلاف سنى بين زن و مرد (نزديك به ده سال)، بر تفاهم و تناسب فكرى و روانى ميان آنان اثر مى گذارد؟

ادامه

|   امور خانواده و ازدواج

چگونه بايد با كودكى لجباز كه صفت لجبازى خود را از خانواده اش به ارث برده است رفتار كرد؟

ادامه

|   امور خانواده و ازدواج

حج يا ازدواج! كداميك اولويت دارد؟ در حالى كه من توان مالى كافى براى پرداختن به هردوى آن ها را ندارم و فردى سى ساله هستم و احتياج به ازدواج دارم؟

ادامه

|   امور خانواده و ازدواج

دانشجويى فقير و بى چيز هستم، كه ازدواج كردن براى من امرى نسبتاً محال و غير ممكن به شمار مى آيد. گاهى اوقات به علت زيادى عوامل تحريك كننده صبر خود را...

ادامه