|   قضاوت و دیات

جوانى دانشگاهى هستم دوست دارم به دانش سراى قضا وارد شوم تا در آينده جزو كادر دادگاه هاى مدنى شوم. آيا مى توانم چنين كارى انجام دهم؟

ادامه

|   قضاوت و دیات

آيا از نظر شرع مقدس اسلام بر زن حرام است كه در دادگاه هاى مدنى قاضى شود؟

ادامه

|   قضاوت و دیات

نظر شما درباره ى تعيين قضات توسط حاكميت سياسى چيست؟ و آيا اجتهاد جزو شرايط قاضى مى باشد؟

ادامه

|   قضاوت و دیات

آيا قضات غير مجتهد دادگاههاى دولتى حق دارند درباره ى قاچاقچى و فروشنده ى مواد مخدر حكم اعدام صادر كنند؟

ادامه

|   قضاوت و دیات

آيا به صرف وجود عكس از دخترى كه او را در حالت زنا نشان مى دهد، مى توان حكم زنا را درباره ى او اجرا كرد؟

ادامه

|   قضاوت و دیات

اگر كودكى به قصد تربيت و تأديب زده شود، آيا انجام چنين كارى ديه دارد؟

ادامه

|   قضاوت و دیات

ديه ى كتك زدن كودكى كه منجر به باقى ماندن آثار آن روى بدنش بشود به چه كسى بايد پرداخته شود؟

ادامه

|   قضاوت و دیات

من با شخصى مشكلى مالى پيدا كردم. در اين قضيه حق با من بوده است، ولى نمى توانم نزد قاضى شرع حق خودم را به اثبات برسانم. اما اگر دادخواست خودم را به يك...

ادامه

|   قضاوت و دیات

رانندگى مى كردم و سه سرنشين ديگر نيز همراه من بودند. حادثه اى ترافيكى براى ما روى داد، سه نفر زخمى شدند و نفر چهارم فوت كرد. آيا من بايد ديه نفر چهارم...

ادامه

|   قضاوت و دیات

مادرى هستم كه خداوند كودكى به من عنايت فرمود; ولى روزى براى انجام برخى وظايف خانه او را در رختخوابش رها كردم; پس از مدتى كه به سوى كودك كوچكم بازگشتم،...

ادامه