|   مسائل اعتقادی

در حديث قدسى آمده است: « انما خلق الله الخلق ليعرف » و نيز در حديث قدسى ديگرى آمده است: « كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أُعرف ».]از اين احاديث شريف در مى...

ادامه

|   مسائل اعتقادی

آيا در روز قيامت مردم فقط با روح محشور مى شوند يا حشرشان با روح و جسم است؟ آيا شكل انسان تغيير مى كند يا اينكه به همان قيافه و رنگى كه در اين دنياست...

ادامه

|   مسائل اعتقادی

بدعت گذار كيست؟

ادامه

|   مسائل اعتقادی

از يكى از علما شنيديم كه ايشان گفتند: همه ى چيزهايى كه از پيامبر اكرم(ص) صادر شده است، سنت نبوى شمرده نمى شود و لازم است ميان سه ويژگى شخصيتى حضرت...

ادامه

|   مسائل اعتقادی

« عجل الله فرج الامام » ، دعايى ست كه بر زبان شيعيان بسيار جارى مى شود; با اين كه مى دانيم چنين عبارتى مثلاً درباره ى گرفتار شدن عزيزى و به زندان...

ادامه

|   مسائل اعتقادی

آيا تفسيق كسانى كه با ما ـ برحسب مرجع تقليدشان ـ در جزئيات عقيده اختلاف دارند، مجاز است؟

ادامه

|   مسائل اعتقادی

«ناصبى» كيست؟

ادامه

|   مسائل اعتقادی

اگر فردى مسيحى با اجبار و تهديد، شهادتين را بگويد; در حالى كه وى خلاف آن را در دل دارد، آيا به مسلمانى او حكم مى شود؟

ادامه

|   مسائل اعتقادی

«نگهبانان» چه كسانى هستند و قرآن كريم دراين باره چه نظرى دارد؟

ادامه

|   مسائل اعتقادی

با وجود ايمان راسخمان به اصل عصمت مطلق انبيا و ائمه(ع)، با برخى دشوارى ها در درك بعضى جنبه هاى اين مسئله روبه رو مى شويم; به ويژه هنگامى كه از سوى...

ادامه