|   حج و خمس

امسال با همسرم به حج رفتم ولی از وجوب پرداخت خمس پیش از حج برای این که خدای متعال حج را بپذیرد، چیزی نمی دانستم و همین که به وطن رسیدم خمس دارایی هایم...

ادامه

|   حج و خمس

آیا پرداختن خمس پیش از رفتن به عمره واجب است؟

ادامه

|   حج و خمس

اگر خمس اموالی که با آن حج به‎جا می‎آورم پرداخت نشده باشد حکم حجم چه می شود؟ آیا جایز است که پس از پایان یافتن حج، خمس آن را بپردازم؟

ادامه

|   حج و خمس

اگر خمس به لباس احرام یا ضروریات سفر حج تعلق گیرد و مکلف آن را پرداخت نکند، حکم حجش چیست؟

ادامه

|   حج و خمس

کسی که در سالهای گذشته برای حج مستطیع شده و حج به‎جا نیاورده است و وجوب حج بر عهدة او تحقق یافته است؛ اکنون وی استطاعت ندارد و مبلغی را قرض کرده است...

ادامه

|   حج و خمس

کسی که حج بر او واجب شده است و حساب سالیانه (پرداختن خمس) برایش معین نکرده است، آیا کفایت می‏کند که تنها خمس لباس احرام و ضروریات حج را پرداخت کند و...

ادامه

|   حج و خمس

اگر حج گزار خمس را به عنوان دینی بر عهده اش قرار دهد که در سالهای آینده و پس از بازگشت از حج پرداخت کند، آیا این کار از پرداختن خمس، کفایت می‏کند و...

ادامه

|   حج و خمس

آیا رابطه ای میان پرداختن خمس و حج وجود دارد؟

ادامه

|   حج و خمس

شخصی می خواهد به حج مشرف گردد؛ او هر سال خمس دارایی هایش را بر اساس حساب، سر سال پرداخت می‏کند، آیا بر او واجب است که خمس هزینه هایی را که با آن به حج...

ادامه

|   حج و خمس

شخصی با هزینة اهدایی نیکوکاری، به زیارت خانه خدا مشرف شده است، آیا حجش، حجة الاسلام به حساب می‎آید؟

ادامه