|   احکام تقصیر

آیا موالات میان طواف و سعی واجب است؟

ادامه

|   احکام تقصیر

اگر حاجی در خلال دورهای طواف، لحظه ای استراحت کند و آب بیاشامد، حکمش چیست؟

ادامه

|   احکام تقصیر

در صورتی که مکلف سعی را بر طواف مقدم دارد، تکلیف چیست؟

ادامه

|   احکام تقصیر

گاه اتفاق می افتد برخی از حاجی هایی که با ارابه ها سعی می کنند، در خلال سعی به خواب می روند، آیا این کار برای سعی شان اشکال دارد؟ و اگر بر آنان اعاده...

ادامه

|   احکام تقصیر

به دلیل مشکلی که در وضعیت شرعی من پیش آمد، ناچار شدم که حدود بیست دقیقه، میان دور چهارم و پنجم سعی خود، فاصله اندازم. آیا این کار به صحت سعی اشکالی...

ادامه

|   احکام تقصیر

آیا برای زن در خلال عادت ماهیانه اش جایز است که میان صفا و مروه سعی کند؟

ادامه

|   احکام تقصیر

آیا در خلال سعی و طواف بر زن واجب است که ذکرهای معینی را بگوید؟

ادامه

|   احکام تقصیر

در هنگام سعی میان صفا و مروه بر عکس سعی میان مروه و صفا ازدحام است و آنچه من امسال و سال گذشته شاهد بودم این است که حجاج، محل سعی میان مروه و صفا را...

ادامه

|   احکام تقصیر

شخصی در عمرة تمتع، در هفت دور میان صفا و مروه با شروع از مروه اشتباهاً سعی می‏کند و در صفا تقصیر می‏کند، حال اگر در همان روز یا پس از سه روز یا بعد از...

ادامه

|   احکام تقصیر

حکم حج گزاری که در هنگام سعی میان صفا و مروه در اثر شدّت ازدحام، بدنش کاملاً بچرخد، چیست؟

ادامه