|   احکام شک و خلل در طواف نساء

مردی در تعداد دورهای طواف نساء شک کرده است که آیا هفت دور یا شش دور به‎جا آورده است و بنا را بر هفت دور گذاشته و به وطنش بازگشته است، اکنون تکلیف وی...

ادامه

|   احکام شک و خلل در طواف نساء

هنگامی که برای طواف نساء رفتم با آب زمزم وضو گرفتم. برخی به من گفتند که وضویت باطل است و این یعنی، طوافم نیز باطل است و در نتیجه رابطه ام با همسرم...

ادامه

|   احکام شک و خلل در طواف نساء

فردی هستم که باد از من زیاد خارج می‏‏گردد و دچار شک زیادی نیز هستم؛ به عمره رفتم و پس از بازگشت فهمیدم که طواف نساء من باطل است؛ آیا کافی است که کسی...

ادامه