|   موالات و ختنه بودن

شخصی است که دچار بیماری قلبی است و نمی تواند بدون لحظه ای استراحت طوافش را کامل کند؛ لذا برای مدت، حدوداً نیم ساعت یا کمتر، در خلال دورهای طواف...

ادامه

|   موالات و ختنه بودن

اگر در مسجد الحرام نماز جماعت، طواف واجب را قطع کند و طواف کننده در مدت زمان فوق به خواندن نماز مشغول نگردد، آیا جایز است که مکلف در این حالت طوافش را...

ادامه

|   موالات و ختنه بودن

از جمله شرطهای طواف این است که مکلف ختنه شده باشد، بر این اساس حکم کسی که به زیارت خانه خدا مشرف می‏‏گردد و به سبب جهل به حکم شرعی، ختنه نیست، چیست؟

ادامه