|   وقوف در مزدلفه

از آنجایی که من مشغول خدمت حجاج هستم، این امر می طلبد که هر از چندگاهی میان مکه و مشعرها رفت و آمد کنم، آیا برای من در حالی که حج گزارم، جایز است که...

ادامه

|   وقوف در مزدلفه

افرادی که همراه زنان اند در خلال کوچشان از مزدلفه به مکه در شب عید، در طول شب با حجاج باقی می مانند، آیا بر آنان واجب است که بار دوم به مزدلفه...

ادامه

|   وقوف در مزدلفه

در خلال کارم هنگام حج، برایم روشن گردید که بعضی از کاروان ها در هنگام خروج از عرفات به سمت مزدلفه و در وقوف اضطراری با زنان، راه شماره یک یا راهی را...

ادامه

|   وقوف در مزدلفه

شخصی که نماز مغرب و عشاء را در عرفه بخواند، به سبب ترس از این که نتواند نماز مغرب و عشاء را در مشعر (مزدلفه) درک کند، حکمش چیست؟

ادامه

|   وقوف در مزدلفه

آیا برای زنان و بیماران و افراد معذور، کافی است، آنان را شب عید در حالی که در داخل اتوبوس و ماشین هستند، از مزدلفه عبور دهند و آنان نیت بیتوته و وقوف...

ادامه

|   وقوف در مزدلفه

کسی که در مزدلفه برای مدت کوتاهی پیش از طلوع فجر روز عید قربان، توقف کند و به خاطر عذری مستقیما به سمت منی حرکت کند و بودنش با کسانی که این کار...

ادامه

|   وقوف در مزدلفه

دو سال پیش من و همسرم به حج مشرف شدیم و از آن زمان تا به حال احساس رضایتمندی و آرامش نمی کنم. به این جهت که در مزدلفه نتوانستم تا صبح بمانم، بلکه با...

ادامه