|   جدل کردن

خدای متعال می فرماید: «فلا رفث و لافسوق و لاجدال فی الحج» پس چرا در حج مناظرات اسلامی برگزار می‏‏گردد؟

ادامه