|   زیر سایه رفتن

ما با تأخیر به سوی عرفات راه افتادیم. ولی راه را گم کردیم و تا یک ربع مانده به طلوع آفتاب به خیمه های خود نرسیدیم. برخی می گویند که بر ما کفارة زیر...

ادامه

|   زیر سایه رفتن

بعضی کاروان ها بخاطر آسان کردن کار حجاج شان، آنان را پیش از طلوع آفتاب با اتوبوس از مکه به حدود منی می برند و سپس آنان را پیاده می کنند تا حدود را...

ادامه

|   زیر سایه رفتن

زمانی که حج به‎جا آوردیم، در حالی که لباس احرام به تن داشتیم و در عین این که به شدّت مواظب بودیم که از زیر سایه رفتن پرهیز کنیم، هنگام غروب از میقات...

ادامه

|   زیر سایه رفتن

هنگام ادای عمره، از محل اقامت با اتوبوس به حرم منتقل شدیم. این جابه‎جایی پس از ادای نماز صبح و زمانی بود که تاریکی شب کنار رفته و روشنایی روز سر زده...

ادامه

|   زیر سایه رفتن

آیا زیر سایه رفتن در خلال وقوف روزانه در عرفات، حرام است؟

ادامه

|   زیر سایه رفتن

ما با اتوبوس سقف دار از مزدلفه به منی منتقل شدیم، تکلیف ما چیست؟

ادامه

|   زیر سایه رفتن

در روز اول عید و پس از قربانی،برای رفتن به حرم و تکمیل مناسک، سوار اتوبوس سقف داری شدیم، حکم این کار چیست؟

ادامه

|   زیر سایه رفتن

شخصی از میقات بر اساس نذری که کرده، محرم شده و سوار ماشین گردیده و زیر سایه رفته است؛ آیا با این کار نذرش باطل شده است؟

ادامه

|   زیر سایه رفتن

شخصی به نیت ادای عمرة نیابی به «تنعیم» رفته است، آیا برای او سوار شدن در ماشین سقف دار، خواه روز باشد یا شب، جایز است؟

ادامه

|   زیر سایه رفتن

چنانچه در شب زیر سقف قرار بگیرم ولی هوا در داخل ماشین برخلاف بیرون که سرمای شدید است، گرم باشد، آیا در این وضعیت کفاره بر من واجب است؟

ادامه