|   آرایش کردن

آیا رنگ و یا حنا کردن مو پیش از رفتن به حج جایز است؟

ادامه

|   آرایش کردن

آیا خالکوبی مانع به‎جا آوردن فریضة حج است؟

ادامه

|   آرایش کردن

من دختری در شرف ازدواجم و می‎خواهم کف دستم را حنا بندم. ولی یک هفته بعد از ازدواجم به حج مشرف می شوم و ظاهراً اثر حنا در خلال احرام خواهد ماند؛ با این...

ادامه

|   آرایش کردن

بزرگسالان ما می گفتند: اگر کسی از بستگان به حج مشرف شود، برای بستگانش جایز نیست که در عید فطر دستشان را حنا بندند، زیرا این کار حج آن شخص را باطل...

ادامه

|   آرایش کردن

آیا رنگ کردن مو و ریش جزو آراستن های حرام به حساب می‎آید؟ و اگر کسی پیش از احرام این کار را کرده باشد و اثر آن تا پس از احرام باقی باشد، آیا واجب است...

ادامه

|   آرایش کردن

اگر زن در خلال احرام گوشواره بپوشد، حکمش چیست؟

ادامه

|   آرایش کردن

من به بیماری زرد زخم گرفتارم و بر چشم و ابرویم سرمه می گذارم، چون مویی در این نقاط وجود ندارد؛ حال اگر بخواهم عمره و حج به‎جا آورم، بخاطر رهایی از...

ادامه

|   آرایش کردن

حکم پوشیدن ساعت و استفاده از گره موی در خلال احرام چیست؟

ادامه

|   آرایش کردن

حکم پوشیدن عینک طبی که دارای شیشه های رنگی است در هنگام طواف چیست؟

ادامه

|   آرایش کردن

در برخی نقاط بدنم خالکوبی هایی با رنگ سبز و سرخ وجود دارد و اکنون تصمیم گرفته ام که به زیارت بیت الله الحرام مشرف گردم، حکم آن چیست؟

ادامه