|   مالیدن روغن

در وقت ادای مناسک در محدودة حوض، بدنم خارش گرفت و نتوانستم مناسک را کامل کنم؛ آیا می توانم از داروی مخصوص آن استفاده کنم؟

ادامه

|   مالیدن روغن

حکم مالیدن روغن، به خصوص اگر عطر داشته باشد، چیست؟

ادامه

|   مالیدن روغن

آیا جایز است برای جلوگیری از تعرق در هنگام احرام از زاج سفید استفاده کرد؟

ادامه

|   مالیدن روغن

می‎خواهم بدانم، آیا جایز است از وازلین (نوع کرم دست و صورت) در خلال ادای حج استفاده کنم و بر مو و بدنم بمالم؛ با توجه به این که بی بو و بی رنگ است؟

ادامه

|   مالیدن روغن

آیا جایز است که حج گذار در خلال احرام از کرم ضد آفتاب استفاده کند؛ هم اکنون پوست صورتم را با لیزیر مداوا می کنم و ضرورت دارد که آنرا از اشعة آفتاب...

ادامه