|   استفاده از خوشبو کننده ها

بزودی عازم حج می گردم. اما با مشکلی روبرو هستم اینکه در خلال جابه‎جایی احساس تهوع می کنم. از سویی استفاده از دارو برایم ضررهای جانبی زیادی دارد. ولی...

ادامه

|   استفاده از خوشبو کننده ها

در خلال احرام از دستمال کاغذی معطر استفاده کردم و از حرمت آن بی اطلاع بودم و فکر می کردم حکم استفاده نکردن از آن تنها مستحب است و نه بیشتر؛ آیا این...

ادامه

|   استفاده از خوشبو کننده ها

آیا جایز است که در خلال پوشیدن لباس احرام از اسپری های ضد بو استفاده کرد؟

ادامه

|   استفاده از خوشبو کننده ها

شخص محرمی که از روی سهو یا جهل به حکم، در شستشوی خوداز صابون استفاده کند، حکمش چیست؟

ادامه

|   استفاده از خوشبو کننده ها

آیا شستن لباس احرام با صابونی که بوی خوش از خود به‎جا می گذارد، جایز است؟

ادامه

|   استفاده از خوشبو کننده ها

حکم بوی خوش و زنان، برای شخصی که اعمال مکه را بر وقوف در مشعر و منی مقدم داشته است، چیست؟

ادامه

|   استفاده از خوشبو کننده ها

آیا استفاده از خمیر دندان معمولی در حج جایز است؛ در صورتی که برای من یافتن خمیر دندان بدون عطر، دشوار یا غیر ممکن باشد؟

ادامه

|   استفاده از خوشبو کننده ها

کفارة بوییدن چیزهای معطر در خلال احرام چیست؟

ادامه