|   روابط جنسی

آیا لمس زن در خلال احرام که موجب کفاره می‏‏گردد، تنها لمس پوست است یا حتی شامل لمس سر زن هم می‏‏گردد؟

ادامه

|   روابط جنسی

من و همسرم دوست داریم برای به‎جا آوردن عمره به زیارت خانة خدا مشرف شویم. همسرم از غده هایی در جاهایی از بدنش رنج می برد؛ این موجب می شود تا بخش هایی...

ادامه

|   روابط جنسی

آیا صحبت کردن جوان محرم با دختری که از محارم وی نباشد و به منظور کسب اطمینان نسبت به این جوان، با وی تماس گرفته باشد، موجب بطلان عمرة وی می‏‏گردد یا...

ادامه