|   مواقیت احرام و احکام آن

حکمت بستن احرام در میقات چیست؟ و تعیین کردن این نقاط (مواقیت) برای نیّت احرام، چگونه صورت می گیرد؟

ادامه

|   مواقیت احرام و احکام آن

آیا بستن احرام به سبب نذر از غیر میقات صحیح است؛ حتی اگر منجر به این گردد که محرم زیر سایه(تظلیل) قرار گیرد؟

ادامه

|   مواقیت احرام و احکام آن

مکلف پس از اتمام مناسک حج باید از کدام نقطه برای عمرة مفرده احرام ببندد؟ آیا جایز است که وی از کنار کعبه احرام بندد؟

ادامه

|   مواقیت احرام و احکام آن

آیا برای مکلفی که می خواهد خودش به مکه برود جایز است که لباس احرام بپوشد؟ و هنگامی که خلبان هواپیما اعلام کند، هواپیما در حال عبور از روی میقات است،...

ادامه

|   مواقیت احرام و احکام آن

اگر بخواهم برای ادای فریضة حج تمتع به مکه بروم، آیا راهی وجود دارد که در جده یا در داخل هواپیما و پیش از فرود آن در فرودگاه جده، در صورتی که هنوز شب...

ادامه

|   مواقیت احرام و احکام آن

من اهل بحرینم. شرکتی که برای آن کار می کنم مرا برای سه روز به شهر جده می فرستد؛ آیا در خلال این مدت برای من جایز است که عمره به‎جا آورم؟ و آیا برای من...

ادامه

|   مواقیت احرام و احکام آن

بزودی- اگر خدا بخواهد- با هواپیما و برای به‎جا آوردن عمرة ماه رجب، به زیارت خانة خدا مشرف خواهم شد؛ چگونه باید احرام ببندم؟ آیا پیش از سوار شدن در...

ادامه

|   مواقیت احرام و احکام آن

شخصی که ساکن جده است از رفتن به مکه، با لباس احرام منع می‏‏گردد؛ پس چرا میقات وی نزدیکترین نقطة بیرون حرم (ادنی الحل) نباشد تا از منزلش احرام ببندد و...

ادامه

|   مواقیت احرام و احکام آن

آیا برای محرم شدن به عمره مفرده می توان خارج از مسجد الحرام اقدام کنیم، یا اینکه باید از مرز مکه خارج شویم؟

ادامه

|   مواقیت احرام و احکام آن

روشن است که هرکس از مسیر طایف بگذرد، از میقات قرن المنازل محرم می‏‏گردد؛ ولی میان کارشناسان و اهل اطلاع در تشخیص میقات اختلاف پیش آمده است که آیا (...

ادامه