|   حدود حرم و احکام آن

آیا مسجد «تنعیم» داخل مکه بحساب می‎آید؟

ادامه

|   حدود حرم و احکام آن

آیا حدود و حاشیه های حرم، جزء مکه مکرمه است؟ و اگر چنین است آیا به محض رسیدن به مسجد «تنعیم» زیر سایه رفتن جایز است؟

ادامه

|   حدود حرم و احکام آن

وقتی حجاج از پیش می دانند به آنان اجازه ورود به مکه را تنها در صورتی می دهند که لباس احرام را درآورند و لباس دوخته بپوشند، آیا جایز است به عنوان...

ادامه

|   حدود حرم و احکام آن

از چه سنی داخل شدن به مکه مکرمه بدون بستن احرام، بر کودکان دختر و پسر، حرام می‏‏گردد؟

ادامه

|   حدود حرم و احکام آن

ما چند نفر قصد سفر به شهر جده را داشتیم، راه را گم کردیم و ناگهان خود را در مکه یافتیم، سپس بدون این که عمره ای به‎جا آوریم، مکه را ترک کردیم؛ حال...

ادامه

|   حدود حرم و احکام آن

آیا اشکالی دارد که حاجیان پس از پایان یافتن اعمال حج و پس از آن که، مثلاً از مکه به سوی جده خارج گشتند، در ماه ذی الحجه به مکه بازگردند؟

ادامه

|   حدود حرم و احکام آن

اگر کسی به قصد ادای نیابی عمره مفرده احرام بندد و بعد از به‎جا آوردن عمره به سوی جده خارج گردد، آیا جایز است در همان ماه و بدون بستن احرام بار دیگر...

ادامه

|   حدود حرم و احکام آن

آیا برای شخصی که جهت ادای عمره مفرده احرام بسته است، جایز است پیش از تکمیل اعمال عمره از مکه خارج گردد در حالی که قصدش این باشد، که همان روز یا روز...

ادامه

|   حدود حرم و احکام آن

خدمتکاران حجاج به خاطر سامان دادن برخی کارها ناچار می شدند که بدون احرام از مکه خارج گردند و به عرفات بروند، آیا جایز است که آنان بدون احرام به مکه...

ادامه

|   حدود حرم و احکام آن

پس از آن که از احرام عمرة تمتع، بیرون آمدم روز هشتم به منی رفتم تا توسعه ای را که در جمرات سه گانه به وجود آورده اند، مشاهده کنم و سپس به محله ای که...

ادامه