|   بدست آوردن استطاعت

آیا واسطه بازی و پول دادن برای دست یابی به نوبت حج جایز است؟ وحکم حج کسی که از این راه به حج برود چیست؟

ادامه

|   بدست آوردن استطاعت

چند سال پیش مستطیع بودم لکن از حج غافل بودم؛ آیا حالا واجب است که قرض کنم و به حج بروم با توجه به اینکه اکنون به خانه ای برای سکونت احتیاج دارم؟

ادامه

|   بدست آوردن استطاعت

من دانشجوی عراقی هستم که در ایران در دانشکده پزشکی مشغول تحصیلم. در تابستان امسال فرصت نادری برای رفتن به عمره دارم، اما من گذرنامه ندارم و دولت در...

ادامه

|   بدست آوردن استطاعت

اگر بدست آوردن ویزا به سوگند دروغ وابسته باشد یعنی شخص سوگند یاد کند که حج او حجة الاسلام است، آیا ادای چنین سوگندی جایز است؟

ادامه

|   بدست آوردن استطاعت

کسانی هستند که برای ویزای سفر حج بدون تشریفات اداری لازم، مبلغی را می گیرند و احتمال دارد که جای کسی دیگر باشد؛آیا این کار جایز است؟ و آّیا برای کسی...

ادامه

|   بدست آوردن استطاعت

نظر جنابعالی درباره جعل گذرنامه به منظور ادای مناسک حج چیست؟ با علم به اینکه صاحب پاسپورت با این جعل موافق است؛ نحوة این جعل این گونه است که عکس را...

ادامه

|   بدست آوردن استطاعت

اگر شخصی بداند که جز از راه پس انداز در طول چندماه، نمی تواند از نظر مالی برای حج مستطیع گردد، آیا بر او واجب است که پس انداز کند یا خیر؟

ادامه

|   بدست آوردن استطاعت

مقدار مالی در اختیار دارم، آیا بر من واجب است که آن را تا فرا رسیدن وقت حج واجب و رفتن به حج نگه دارم؟

ادامه

|   بدست آوردن استطاعت

آیا برای کسی که در ثبوت حج بر ذمه اش در گذشته شک کند، جایز است که قرض کند و برای ادای فریضه به حج برود؟

ادامه

|   بدست آوردن استطاعت

اگر قرض گرفتن برای تمام هزینه حج یا پاره ای از آن برایم ممکن باشد، به گونه ای که پرداخت آن مشقت و حرجی نبوده و به معنای گسترش هزینه های زندگی عیال...

ادامه