|   معنی وارکان استطاعت

نیّت کردم که امسال به زیارت خانه خدا مشرف گردم و این توان مالی را دارم که همسرم را با خود ببرم اما او به خاطر بچه های کوچکی که داریم مشکل دارد؛ با...

ادامه

|   معنی وارکان استطاعت

اگر شخصی هزینة حج را به شخص دیگری ببخشد و پس از آن که حج گزار لباس احرام پوشید، بخشنده از تصمیمش برگردد و حج گزار توانایی مالی برای تکمیل حج را نداشته...

ادامه

|   معنی وارکان استطاعت

قصد دارم نخست به عمره بروم و بعدها به حج مشرف گردم ولی هزینة کافی در اختیار ندارم. برادر بزرگترم همه هزینه را بر عهده گرفته است، ولی برخی می گویند:...

ادامه

|   معنی وارکان استطاعت

همسرم مهر مدت مرا تشرف به خانه خدا ثبت کرده است؛آیا حج تنها در صورت طلاق بر وی واجب است یا این حج بدون طلاق نیز حق من است؟

ادامه

|   معنی وارکان استطاعت

آیا برای همسرم جایز است که با خمس مال خود مرا به حج بفرستد؟

ادامه

|   معنی وارکان استطاعت

آیا واجب است که شخص مکلف، هزینه حج همسرش را در صورتی که او تاکنون حجة الاسلام به‎جا نیاورده باشد، پرداخت کند؟

ادامه

|   معنی وارکان استطاعت

خانم مجردی است که با درآمد اندکی کار می‏کند؛ او از این راه مقدار پولی را پس انداز کرده است که می تواند هزینه های حج را کفایت کند. وی برای سفر حج محرمی...

ادامه

|   معنی وارکان استطاعت

کسی که در روزهای حج همراه با شرکتی به زیارت خانه خدا مشرف گردد، در صورتی که صاحبان شرکت کار نکردن را شرط کنند، تکلیفش چیست؟ لطفا این مسأله را به تفصیل...

ادامه

|   معنی وارکان استطاعت

آیا جایز است خسارت های مالی را که دولت به افراد متضرر به خاطر از دست دادن نوبتشان در کاروان حج، می دهد، دریافت کرد؟ و آیا مصرف این اموال برای حج سال...

ادامه

|   معنی وارکان استطاعت

من دانشجوی دانشکدة پزشکی در رشتة دامداری هستم. این دانشکده سالیانه عده ای از دانشجویانش را در ایام حج، برای نظارت بر قربانی به کشتارگاهها می فرستد،...

ادامه