|   مقدمات حج

مهمترین توصیه و نصیحت جنابعالی به زنان، در حال ادای حج چیست؟

ادامه

|   مقدمات حج

به زودی- اگر خدا بخواهد- پیش از آن‎که به حج مشرف شوم تصمیم دارم از مردم طلب بخشش کنم، آیا باید از کسانی که مدت طولانی آنها را ندیده ام و انتظار...

ادامه

|   مقدمات حج

خداوند متعال امسال بر من منّت نهاده و مرا شرفیاب حضور در بیت الله الحرام کرد. امّا متاسفانه در بعثه ای که با آن رفته بودم علمای دینی نبودند تا بتوانم...

ادامه

|   مقدمات حج

چگونه در فضای روحانی و پرمعنویت حج قرار گیرم، و چگونه خود را آماده حج سازم؟

ادامه

|   مقدمات حج

شخصی که در گفتار دچار مشکل است و تنها می تواند سخنان نامفهومی بگوید، همچنین دچار عقب ماندگی ذهنی است. با این وجود مادرش علاقمند است که وی را به سفر...

ادامه

|   مقدمات حج

مکلفی که پس از گذشت یکسال در صحت حجش شک کند حکمش چیست؟

ادامه

|   مقدمات حج

اگر مکلف پیش از آنکه به مذهب اهل بیت(ع) درآید، حج به‎جا آورد، و بر اساس مذهب خودش حجش درست باشد، آیا با این حج تکلیف از عهده وی ساقط است؟

ادامه

|   مقدمات حج

دخترم نابالغ است و سال آینده، تصمیم دارم او را به حج ببرم. آيا این حج، به‎جای حج واجب او محاسبه می‏‏گردد؟

ادامه

|   مقدمات حج

مردی است که 50 سال از عمرش سپری شده است و هرگز نماز نخوانده است. دراین مدت ما هیچ گرایش دینی در وی ندیدیم، او اکنون آمادة ادای فریضة حج است، آیا حج او...

ادامه

|   مقدمات حج

بدون طلب بخشش از کسانی که مخالف آنان بودم و با آنان نزاع داشتم، با علم به اینکه در حال حاضر مشکلی میان ما نیست، آیا جایز است که به حج بروم؟

ادامه